​DIE INKOMSTEBELASTINGOPGAWE VIR TRUSTS (ITR12T)

 Wat is nuut?

 • 15 Mei 2017 - Versterkings tot die Inkomstebelastingopgawe vir 'n Trust (ITR12T)
As deel van ons toewyding aan die handhaaf van hoë vlakke van doeltreffendheid en nakoming, het SARS versterkings tot die Inkomstebelastingopgawe vir Trusts in werking gestel vanaf 15 Mei 2017.
 
Die volgende is die kritiese verandering aan die ITR12T gemaak:
  • Jy sal nie meer toegelaat word om 'n buitelandse belastingkrediet, vir dienste binne Suid-Afrika gelewer maar buite Suid-Afrika belas, te eis nie. Jy sal egter 'n aftrekking kan eis van inkomste vir dienste gelewer binne Suid-Afrika wat buite die Republiek belas is. Die ITR12T is opgedateer om vir herroepte artikel 6quin-velde voorsiening te maak.
  • Die Wet op Inkomstebelasting (artikel 11D) maak voorsiening vir 'n aftrekking ingevolge Navorsing & Ontwikkeling wat slegs vir maatskappye bedoel is en is daarom van die ITR12T verwyder.
  • Die versterkings tot die ITR12T is 'n uitbreiding van die wat gedurende Belastingseisoen 2016 geïmplementeer is:
   • Die Staat van Bates en Laste onderskei nou tussen rentedraende en rentevrye leningsrekeninge.
   •  Die afdelings wat oor huur en boerderyinkomste handel is ook verbeter.
Verskeie ander veranderinge is gemaak insluitend veranderinge aan die:
  • Huurinkomste verklaring; en
  • ITA34.
Neem asseblief kennis dat jy nie in staat sal wees om enige IRP5-data, wat van 'n derde party ontvang en vooraf op die opgawe voltooi is, te kan verander of uitwis nie.
 
Indien jy enige foutiewe vooraf-voltooide inligting op die opgawe opmerk, word jy aangeraai om die werkgewer of diensverskaffer te kontak om reggestel te word omdat jy nie in staat sal wees om enige IRP5-data, wat van 'n derde party ontvang is, te verander of uit te wis nie.
 
Vooraf-voltooide inligting wat van 'n derde party ontvang is, kan verander of opgedateer wees en vir hierdie inligitng om vooraf-voltooi te wees sal jy "refresh" moet druk om voort te gaan.
 
Top wenk: 'n Voorbeeld van die nuwe ITR12T-vorm is beskikbaar.
 
Top wenk: Dit is van uiterse belang dat SARS die korrekte en huidige belastingpligtige inligting het. Wanneer jy die ITR12T-opgawe voltooi, is die eerste vraag onder 'Trustbesonderhede' 'Is die bank-, kontak- en trusteebesonderhede van die trust geverifieer en as korrek bevestig?' Indien jy ‘NEE’ antwoord op hierdie vraag, sal jy nie die ITR12T-opgawe kan indien voor hierdie besonderhede nie geverifieer en as korrek bevestig is nie.
Die bestaande belastingpligtige inligting op eFiling kan besigtig word deur op Legal Entity Profile’ te klik.  Indien jy volmag oor die trust het, kan jy ook jou naaste SARS-tak besoek indien jy besonderhede moet opdateer.
 
Top wenk: Terwyl jy die ITR12T voltooi, klik asseblief gereeld ‘Save’  sodat jy nie inligting verloor wat jy reeds vasgelê het sou die SARS eFiling se tyd verstreke wees.
 
 
Onthou asseblief dat ons nie meer Trust-opgawes (ITR12T's) deur die pos aanvaar nie.
 • 12 Desember 2016 - Verdere versterkings tot die Inkomstebelastingopgawe vir Maatskappye (ITR14)
SARS het op 9 Desember 2016 versterkings tot die Inkomstebelastingopgawe vir Maatskappye (ITR14) in werking gestel. Lees meer.

Wat is dit?

Die inkomstebelastingopgawe vir trusts word die Inkomstebelastingopgawe vir Trust (ITR12T) genoem.

Wanneer het dit in werking getree?

Die opgedateerde vorm (ITR12T) is beskikbaar vanaf 12 Oktober 2015.

Hoe sal ek die ITR12T verkry?

Die vorm (ITR12T) is beskikbaar op eFiling of kan by 'n SARS-tak, namens die verteenwoordiger/belastingpraktisyn van die trust (sien afdeling oor “How to submit the ITR12T”) vasgelê word . 
 
'n Voorbeeld van die ITR12T is beskikbaar om af te laai. Sou jy 'n SARS-tak vir vaslegging besoek, sal jy die vorm moet invul voor jy na die tak gaan. Vir meer inligting oor hoe om die ITR12T te voltooi, klik hier.
 
Top wenk: Jy sal nie meer kan versoek dat die ITR12T aan jou gepos word nie en trustopgawes deur die pos ontvang sal nie aanvaar word nie. 

Hoe om die ITR12T in te dien?

'n Trust ITR12T-opgawe kan deur enige van die volgende kanale ingedien word:
 • Voltooi en dien 'n ITR12T elektronies deur eFiling in
 • Besoek die naaste SARS-tak op die ITR12T op die SARS-stelsel vas te lê.
Enige trust wat belasbare bedrae gemaak het verdeel aan / gevestig in meer as 10 begunstigdes op enige tydstip gedurende die jaar van aanslag (JVA) moet registreer en die ITR12T deur eFiling indien. 
 
Enige trust wat belasbare bedrae gemaak het verdeel aan / gevestig in minder as 10 begunstigdes kan registreer en die ITR12T deur eFiling indien. Hoewel, indien die trusts in die laasgenoemde geval nie geregistreer is nie, moet die verteenwoordiger/belastingpraktisyn 'n SARS-tak besoek om die opgawe te laat vaslê.

Benodig jy hulp?

Last Updated: 16/01/2018 9:23 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ