​BESWARE

Wat is nuut?

Vanaf 4 Desember 2015, vir Inkomstebelasting, sal belastingpligtiges by ‘n SARS-tak en deur eFiling elektronies: 
 • ‘n Dispuut kan aanteken
 • ‘n Opskorting van Betaling kan versoek 
 • Versoek om Kwytskelding (RFR) van rente en boetes kan rig 
Belastingpligtiges kan nou ook opskorting van betaling elektronies versoek wanneer ‘n Dispuut ingedien word.  Let asseblief dat Opskorting van Betaling saam met ‘n Dispuut slegs by ‘n Tak en nie deur eFiling versoek kan word nie, omdat eFiling slegs alleenstaande Opskorting van Betaling-versoeke kan hanteer en nie Opskorting met Dispuut nie.  
 
Let asseblief dat die RFR-vorm en die Dispuut-vorms nie meer deur die SARS-kontaksentrum aangevra kan word nie.
 
As belastingpligtige, het jy die reg om beswaar te maak teen ‘n assessering of besluit deur SARS. 
 
‘n Assessering of besluit deur SARS moet redes verskaf.  As jy nie van redes voorsien is nie, kan jy dit van SARS versoek voordat jy beswaar aanteken. 

Belangrik:

 • Besware moet altyd met die relevante materiaal (stawende dokumente) ingedien word wat die redes/gronde vir jou beswaar aandui. 
 • ‘n Beswaar moet binne 30 werksdae aangeteken word vanaf die datum wat die aanslag uitgereik is.
 • As jy nie die beswaar binne 30 werksdae vanaf die datum van aanslag kon indien nie, moet jy redes verskaf waarom ons die laat beswaar moet oorweeg wanneer jy dit indien.
 • Vir ‘n Administratiewe Boete, moet ‘n Versoek om Kwytskelding (RFR01) voor ‘n beswaar ingedien word. 
 • Vir ‘n Inkomstebelastingboete en Rente, moet ‘n Versoek om Kwytskelding per hand ingedien word voor ‘n beswaar. 

 Voorgeskrewe vorms en kanale vir indiening van Besware:

 
 
Top wenk: Dit is belangrik dat ‘n beswaar op die korrekte vorm ingedien word.  Indien nie, sal die beswaar nie aanvaar word nie.  Daar is twee vorms wat vir besware voorgeskryf word, naamlik Kennisgewing van Beswaar (DISP01) en ADR1.
 
Die Kennisgewing van Beswaar (DISP01) is relevant tot die volgende soorte belasting:  
 • Persoonlike Inkomstebelasting (Administratiewe Boetes en Aangeslane Belasting insluitend addisionele/onderverklaarde belasting)
 • Maatskappye Inkomsteblasting (CIT) (aangeslane Belasting insluitend slegs addisionele belasting)
En kan as volg versoek en ingedien word: 
Die Alternatiewe Dispuut Resolusie vir Beswaar (ADR1) is van toepassing op die volgende belastingsoorte: 
 • Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) 
 • LBS assessering
 • Inkomstebelasting vir Trusts
 • Sekondêre Belasting op Maatskappye (STC) voor 1 April 2011 en
 • Ander belastings (bv. Skenkingsbelasting, Dividende belasting, ens.).
En kan afgelaai word of by enige SARS-tak versoek word en kan soos volg ingedien word: 
Onthou – ‘n Beswaar moet binne 30 werksdae ingedien word vanaf die datum van aanslag of die SARS-besluit. 
 
Top Wenk: Waar die beswaar ingedien word na die versoek aan SARS om redes te verskaf, moet die beswaar binne 30 werksdae ingedien word na: 
 • Die datum van kennisgewing deur SARS gestuur wat genoegsame redes verskaf of
 • Die datum waarop SARS redes aan jou verskaf het.
 
Last Updated: 01/09/2016 2:22 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ