​REGISTRASIE VIR WERKNEMERSBELASTING [LOPENDE BETAALSTELSEL (LBS)]

Registrasie as Werkgewer

Top Wenk:  Die wyse waarop jy vir belasting en doeane registreer en hoe jy jou besonderhede opdateer, het vanaf 12 Mei 2014 verander.  Vir meer inligting, klik hier.
 
Volgens wet, moet ‘n werkgewer by die Suid-Afrikaanse Inskomstediens (SARS) binne 21 werksdae vandat jy ‘n werkgewer geword het, registreer, tensy geen van die werknemers vir normale belasting aanspreeklik is nie. 

Registrasie as ‘n tak

Waar ‘n werkgewer, vir registrasie doeleindes, aansoek gedoen het vir aparte registrasie van takke van die onderneming, word elke tak as afsonderlike werkgewer beskou.
 
Om as aparte tak van die hooftak te registreer, moet ‘n EMP102e-vorm – Salarisrolbelasting (“Payroll Taxes”) – Aansoek om Tak Registrasie (“Application for Branch Registration”) ingevul word en aan SARS gestuur word.

Verandering van geregistreerde besonderhede

‘n Werkgewer moet SARS binne 21 dae in kennis stel van enige veranderinge in geregistreerde besonderhede (bv. naamsverandering, adresverandering of wanneer hy/sy nie meer as werkgewer operasioneel is nie, ens.)

Registrasie vir SDL en WVF

‘n Werkgewer wat by SARS moet registreer vir LBS en/of SDL, moet ook vir WVF registreer en bydrae oorbetaal. 

Registrasie vir SDL doeleindes

Waar ‘n werkgewer aanspreeklik is vir die betaling van SDL, moet die werkgewer by SARS registreer en die jurisdiksie van die SETA (Skills Education and Training Authority) in Suid-Afrika, waarin dit geklasifiseer moet word, aandui.
Hoewel sommige werkgewers vrygestel is van SDL-betaling, moet alle werkgewers registreer.

Registrasie vir WVF-bydrae doeleindes

Waar ‘n werkgewer vir die betaling van WVF-bydraes aanspreeklik is, moet die werkgewer by SARS of by die WVF-kantoor registreer (welke ookal van toepassing is) vir die betaling van bydraes. 
Top Wenk: Die indiensnemingbelastingaansporing (ETI) moedig werkgewers aan om jong werkers in diens te neem deur ‘n belastingaansporing aan werkgewers te bied. Lees meer

Benodig jy hulp? 

• Skakel die SARS-kontaksentrum by 0800 00 SARS (7277)
• Besoek jou naaste SARS-tak.
• Jy kan ook een van ons belastingwerkswinkels bywoon of besoek jou naaste SARS mobiele eenheid.
Last Updated: 19/07/2016 11:27 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ