KANSELLASIE VAN BTW-REGISTRASIE

‘n Ondernemer se BTW-registrasie kan gekanselleer word mits bepaalde voorwaardes aan voldoen word.

Wie kan ‘n BTW-registrasie kanselleer? 

Die kansellasie van ‘n BTW-registrasie kan deur die ondernemer of die Kommissaris geïnisieer word.  
 
Waar ‘n ondernemer die kansellasie van die BTW-registrasie inisieer, moet die ondernemer by die Kommissaris aansoek doen, mits -
 • die waarde van die belasbare voorrade minder sal wees as die vereiste registrasiedrumpel van R1 miljoen in enige aaneenlopende tydperk van 12 maande, of 
 • die ondernemer die bedryf van alle ondernemings gestaak het.  
Indien die ondernemer die bedryf van alle ondernemings gestaak het, moet die ondernemer ook die datum meld waarop die ondernemings gestaak is en of hy/sy beplan om enige onderneming te bedryf binne 12 maande van die stakingsdatum. 
 
Waar die Kommissaris die kansellasie van ‘n ondernemer se BTW-registrasie inisieer, moet die Kommissaris tevrede wees dat enige van die onderstaande omstandighede van toepassing is - 
 • die waarde van die belasbare voorrade minder sal wees as die verpligte of die vrywillige registrasiedrumpel (welke een ook al van toepassing is) in enige aaneenlopende typerk van 12 maande; 
 • die ondernemer versuim het om ‘n opgawe in te dien soos benodig vir die berekening van die belasting, of 
 • die ondernemer geregistreer was ingevolge die vrywillige registrasie katogorie, en -
  • het nie ‘n vaste woon- of besigheidsplek nie; 
  • hou nie behoorlike boekhourekords nie; 
  • het nie ‘n bankrekening vir die onderneming geopen nie; of
  • was voorheen ingevolge die Wet op BTW of Wet op Verkoopsbelasting geregistreer en het versuim om pligte ingevolge daardie wette uit te voer. 
In die geval waar die ondernemer alle bedrywighede gestaak het, neem die kansellasie gewoonlik in aanvang vanaf die laaste dag van die belastingtydperk waarin die ondernemer alle bedrywighede gestaak het.  Maar, die Kommissaris mag bepaal dat die inwerkingtredingsdatum ‘n ander datum sal wees.  
 
Top Wenk: SARS kan nie jou kansellasie van registrasie as BTW-ondernemer finaliseer voordat alle uitstaande aanspreeklikhede en verpligtinge ingevolge die Wet op BTW nie opgelos of afgehandel is nie.  

Wat is die proses vir kansellasie van ‘n BTW-registrasie? 

1.  ‘n Ondernemer wat beplan om ‘n BTW-registrasie te kanselleer, moet die VAT 123e - Application for
 • Die VAT123e-vorm moet by die tak waar die ondernemer geregistreer is ingedien word.  Die omstandighede wat aanleiding gee tot die kansellasie moet duidelik op die VAT123e gemeld word of in ‘n afsonderlike brief wat daaraan geheg is. 
2. Die Kommissaris sal ‘n brief van erkenning van ontvangs uitreik wat ook die ondernemer inlig van die datum waarop die kansellasie in werking sal tree asook die finale belastingtydperk.  
 • Die brief van erkenning van ontvangs kan verdere instruksies bevat aangaande die kansellasie-proses.  Die ondernemer moet steeds BTW hef op voorrade en bereken vir uitsetbelasting en enige insetbelasting aftrek tot en met die laaste dag van die finale belastingtydperk soos deur die Kommissaris vereis. 
3. Ten opsigte van die finale belastingtydperk (soos deur die Kommissaris aangedui), moet die ondernemer uitsetbelasting in afdeling 1A van daardie BTW-opgawe aandui.
 • Uittree-BTW (wat die uisetbelasting is op bates in die hand op die datum van beëindiging) moet verklaar word asook enige ander uitset- en insetbelasting vir die finale belastingtydperk in daardie BTW-opgawe. 
Top Wenk: Hoewel die BTW-registrasie van die aansoeker gekanselleer gaan word, kan die aansoeker steeds vir Inkomstebelasting geregistreer wees. 
Last Updated: 22/11/2017 9:52 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ