KLIËNTE INLIGTINGSTELSEL (VOORHEEN ENKEL REGISTRASIES)

Wat is nuut?

20 Junie 2016 – Outomatiese samevlegging van profiele
Vanaf 20 Junie 2016, sal SARS jou belasting-, doeane- en aksynsrekords vergelyk en saamvleg in een gekonsolideerde profiel gebaseer op jou geregistreerde besonderhede oor al jou huidige belasting-, doeane- en aksynsrekords. Lees meer. 

Wat is Kliënte Inligtingstelsel?

SARS se Kliënte Inligtingstelsel is in 2014 in werking gestel en stel belastingpligtiges en geregistreerde verteenwoordigers in staat om al hul geassosieerde belasting en doeane registrasies te registreer, te onderhou en te besigtig onder een gekonsolideerde belastingprofiel.  Vanuit ‘n belastingpligtige oogpunt, as jy nog nie vir enige van die gelysde belastings geregistreer is nie, hoef jy slegs een maal ‘n tak te besoek om jou identiteit, adres en bankbesonderhede te verifieer.  Enige addisionele belastingregistrasies kan daarna deur eFiling gedoen word sonder om weer ‘n tak hoef te besoek. 

Wat sal ingesluit wees in Kliënte Inligtingstelsel?  

Kliënte Inligting Stelsel laat toe vir die registrasie en instandhouding van die volgende Inkomste- en Doeanebelastings: 
 • Maatskappye Inkomstebelasting (CIT), Trusts (TR)
 • Inkomstebelasting (insluitend Voorlopige belasting)
 • Werknemersbelastings – Lopende Betaalstelsel (LBS), Vaardigheidontwikkelingsheffing (SDL) en Werkloosheidversekeringsfonds (WVF)
 • Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW & Diesel)
 • Doeane en Aksyns.

Wat is die voordele van Kliënte Inligting Stelsel?

Belastingpligtiges/geregistreerde verteenwoordigers sal nou:
 • Alle geregistreerde belastingsoorte vanaf ‘n sentrale punt kan besigtig.
 • Alle persoonlike inligting sentraal kan bestuur op eFiling of by ‘n SARS-tak.
 • Vir addisionele belastings (CIT, LBS, BTW uitsluitend Doeane en Aksyns) op eFiling kan registreer solank jy reeds vir minstens een belasting geregistreer is op eFiling.
 • Vir die eerste keer, sal belastingpligtiges of regspersone, soos Maatskappye en Trusts, op die SARS-stelsel aan hul geregistreerde verteenwoordiger gekoppel wees. Vir meer inligting, klik hier.

Hoe werk dit?

• Eerste-keer belastingpligtiges:  
 
Top Wenk: Maak seker dat jy nie reeds geregistreer is nie deur eers die SARS-kontaksentrum te skakel by 0800 00 7277 en te bevestig. 
 
As jy reeds as nuwe belastingpligtige geregistreer is, moet jy: 
 
Let asseblief dat die IT77-registrasievorm vir Individue nie meer in gebruik is nie en dat die enigste manier om te registreer deur besoek aan ‘n SARS-tak is waar die vriendelike personeel jou op ons stelsel sal registreer. 
 
Let wel: Daar word nie van CIPC geregistreerde maatskappye vereis om ‘n aparte SARS belastingregistrasie vir Inkomstebelasting te doen nie, aangesien jou maatskappy outomaties geregistreer sal wees deur ‘n direkte tussenvoering met CIPC.
 
Top Wenk: Die voltooiïng van die toepaslike aansoekvorm is nie meer verpligtend nie, maar kan die SARS-agent behulpsaam wees met die vaslegging van jou geregistreerde besonderhede gedurende die besoek.  Maak seker dat jy die nodige relevante materiaal (stawende dokumente) saam met jou neem.  
 
Jy sal geregistreerd wees en jou profiel sal dadelik aktief wees solank daar geen inligting is wat nie geverifieer kon word nie. 
 
Sodra geregistreer, sal jy ‘n e-pos of geposte kennisgewing ontvang wat jou belastingsoort registrasie bevestig. 
BTW Registrasie mag aan ‘n onderhoud onderhewig wees.  
 • Bestaande belastingpligtiges: 
As jy ‘n bestaande belastingpligtige is: 
 
 • Kan jy by eFiling aanteken indien jy ‘n geregistreerde eFiler is en die Registrasie-, Wysiging- en Verifiëringsvorm (RAV01) voltooi waar jy vir addisionele belastingregistrasies kan aansoek doen en al jou geregistreerde besonderhede opdateer, uitsluitend jou naam en ID/geregistreerde naam en maatskappyregistrasienommer of die aard van jou entiteit.  Klik hier vir ‘n gids oor hoe om die RAV01 te voltooi. 
 • Sou jy nodig hê om hierdie besonderhede op te dateer, moet jy jou naaste SARS-tak besoek.  Onthou die nodige relevante materiaal (stawende dokumente).
 • Of besoek jou naaste SARS-tak vir enige addisionele belastingregistrasies of wysigings aan jou geregistreerde besonderhede. 

Waar kan ek registreer of besonderhede verander?

Afhangende van wat jy wil doen, sal die volgende opsies beskikbaar wees: 
 

 

Top Wenke:

 ‘n Paar dinge om na op te let: 

Wie kan dit doen?

Afhangende van jou rol of mandaat, sal jy die volgende transaksies kan uitvoer: 
 
 
Let wel: ‘n Ongeregistreerde Belastingpraktisyn sal slegs beperkte funksies kan uitvoer. 
 

Let ook op die volgende: 

 • Eenmalige mandate – hoe werk dit? In uitsonderlike gevalle bv. onbevoegde kliënte, kan ‘n individu aangestel word om namens eenmalig namens die belastingpligtige op te tree.  Die aangestelde individu moet ‘n ondertekende volmag hê elke keer wat hy/sy ‘n versoek by ‘n tak rig. 
 
Top Wenk: Die individu wat namens die belastingpligtige gaan optree, moet as entiteit by SARS geregistreer wees, maar nie noodwendig vir ‘n belastingsoort nie. 
 
Die versoeker met mandaat kan slegs in uitsonderlike gevalle bankbesonderhede verander.
 
Uitsonderlike gevalle waaronder SARS die verandering van bankbesonderhede sal toelaat deur ‘n persoon wat nie die rekeninghouer is nie en wat volmag het of ander bewyse (bv. brief van volmag) is:  
  • Enige boedel;
  • Waar die belastingpligtige onbevoeg / terminaal siek is;
  • Waar die belastingpligtige ‘n nie-inwoner is (emigrant, uitgewekene, buitelander of SA burger tydelik buite die Republiek);
  • Waar die belastingpligtige ‘n gevangene is;
  • Waar ‘n trustee aangestel is om namens ‘n insolvente individu en/of trust op te tree;
  • Waar die belastingpligtige ‘n minderjarige kind is;
  • Gedeelde rekening (Eggenoot se rekening);
  • Inkomste onder die belastingdrumpel / onprakties; en
  • Waar die afstand tussen die belastingpligtige en die naaste SARS-tak meer as 200km is.  Om die afstand na jou naaste tak na te gaan, klik hier.
 • Vir gewone eerste-keer registrasies, kan belastingpraktisyne dit slegs doen indien deur die belastingpligtige vergesel.
 • Oor onlangse verheffings vir geregistreerde belastingpraktisyns en geregistreerde verteenwoordigers op eFiling, lees meer hier.
 • Vir meer inligting oor die nuwe belastingpraktisynnommers, lees hier.
 • Geregistreerde Belastingpraktisyns sal steeds vereis word om ‘n ondertekende volmag te hê met elke besoek aan ‘n tak en hul huidige eFiling-profiel sal onveranderd bly. 
 • Is jou Belastingpraktisyn geregistreer? Onthou asseblief dat alle belastingpraktisyne geregistreer moet wees by ‘n erkende beherende liggaam (RCB) sowel as by SARS. Vind uit of jou belastingpraktisyn geregistreer is.
 • Wanneer belastingpraktisyne die SARS-kontaksentrum skakel, moet daar reeds ‘n skakel tussen die praktisyn en hul kliënte op eFiling bestaan, anders sal die kontaksentrum nie kan help nie,lees meer.

Benodig jy hulp?

Skakel die SARS-kontaksentrum by 0800 00 7277 of besoek jou naaste SARS-tak.  Maak seker jy neem jou relevante materiaal saam.
 
 
Last Updated: 05/12/2017 9:42 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ