REGISTREER VIR EFILING

Hoe om te registreer

As ‘n geregistreerde belastingpligtige, kan jy registreer om die eFiling-diens te gebruik wat jou in staat sal stel om ‘n opgawe in te dien, betalings te maak, belastingklaringsertifikate aan te vra, en vele ander funksies te verrig.
 
Om as eFiler te registreer, gaan na die SARS eFiling webtuiste www.sarsefiling.co.za en klik “REGISTER”.  Jy sal deur ‘n proses van ses stappe gelei word, wat tussen vyf en tien minute sal neem om te voltooi. 
 
Jy kan as ‘n individuele belastingpligtige, ‘n belastingpraktisyn of as organisasie registreer.  Wanneer jy as eFiler geregistreer het, word jy by SARS as elektroniese gebruiker gekenmerk.
 
Onthou om ‘n kopie van jou ID en die getekende opsomming van jou registrasievorm na (011) 602 5312  te faks om jou eFiling registrasie te finaliseer. 
 
Opgawes word op jou eFiling profiel beskikbaar gestel vir voltooiïng en indiening. Jy kan addisionele gebruikers en organisasies op SARS eFiling registreer.   
 
Last Updated: 07/09/2016 3:14 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ