ZIBHALISELE I-EFILING

Ubhalisa kanjani

Njengomkhokhintela ungazibhalisa njengomsebenzisi we-eFilling nekuvumela ukuba ufake imbuyiselo yakho, ukhokhe futhi ucele isitifiketi sobumsulwa kwezentela kanye neminye imisebenzi.

 

Ukuzibhalisa njengoMsebenzisi we-eFiling uya kwiwebhsayithi ye-eFiling yakwa-SARS ethi www.sarsefiling.co.za bese ucindezela inkinobho ka-REGISTER. Uzobe usulandeliswa uhlelo olunezigaba eziyisithupha, oluzokuthatha cishe imizuzu ephakathi kwemihlanu kuya kwelishumi ukuba uluphothule.
 
Ungazibhalisa njengomkhokhintela ongayedwana, isazi sentela noma njengesikhungo. Uma usubhalisile njengoMsebenzisi we-eFiling uzobe usubalulwa njengoxhumana nabakwa-SARS ngosizo lwamakhompyutha.
 
Khumbula: Qiniseka ukuba uthumela ngesikhahlamezi ikhophi kaMazisi kanye nesifinyezo sefomu lakho lokubhalisa ku- (011) 602 5312 ukuze uphothule ukubhalisa kwakho kwi-eFiling.
 
Kwiphrofayili yakho ye-eFiling uzothola izimbuyiselo ukuze uzigcwalise futhi uzithumele. Ungababhalisa abanye abazosebenzisa kanye nawe kumbe izinhlangano kwi-eFiling yakwa-SARS.
  

 

Last Updated: 13/07/2016 11:20 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ