KE HLOKA NOMORO YA KA YA LEKGETHO

Ebang o lebetse nomoro ya hao ya lekgetho o ka e kopa ho SARS ka mekgwa e fapaneng:
  • O ka etela lekala la hao le haufi la SARS ho e fumana. Ka kopo o tle le ID ya hao.
  • O ka e fumana ho eFiling ebang o ingodiseditse ho ba eFiler. O hloka feela ho kena inthaneteng ho lekola nomoro ya hao
Kapa o ka e kopa ka molomo ho SARS Contact Centre ho 0800 00 7277. Ka kopo e ba le nomoro ya ID ya hao hobane SARS e tla tlameha ho netefatsa hore e feela e le wena kapa tjhe. Ka kopo hlokomela hore o ka se kope tsebiso ya ngodiso ya hao ho SARS Contact Centre, o e fumana feela lekaleng la SARS.
 
Keletso ya Bohlokwa:
SARS e ke ke ya nehelana ka nomoro ya hao ya lekgetho mothong ofe kapa ofe, ntle feela ebang motho eo ke setsebi sa hao sa lekgetho kapa motho ya nang le matla a molao ho ka shebana le merero ya hao ya lekgetho.
Last Updated: 13/07/2016 10:19 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ