​HOE OM TOEGANG TOT JOU MY COMPLIANCE PROFILE (MCP) DEUR SARS EFILING TE VERKRY

Die MCP laat belastingpligtiges toe om hul belastingnakomingstatus, soos deur SARS bereken, te besigtig om sodoende enige nie-nakoming reg te stel.  Die MCP-stelsel gee belastingpligtiges toegang tot geredelike inligting rakende hul belastingnakoming en steun die vervanging van die huidige Belastingklaringsertifikaat-stelsel.

Dit is belangrik dat jy gereeld jou belastingnakomingstatus nagaan.  Dit kan nou eenvoudig en maklik deur SARS eFiling gedoen word.  Volg hierdie stappe om jou “My Compliance Profile” te besigtig en ‘n oorsig van jou belastingnakomingstatus te kry, redes hoekom jy dalk nie-nakomend is en hoe om die nie-nakoming reg te stel. 

 
Stap 1: Tekan aan op eFiling

Teken aan op eFiling met jou gebruikersnaam en wagwoord.  As jy nog nie ‘n eFiling-gebruiker is nie, moet jy eers registreer by www.sarsefiling.co.za.

Jy moet vir eFiling geregistreer wees en minstens een belastingproduk [bv. Inkomstebelasting, Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) of Lopende Betaalstelsel (LBS)] reeds aktief hê op jou belastingprofiel, voordat jy die TCS-diens kan aktiveer.  

 
Stap 2: Aktiveer die “Tax Compliance Status”-diens

EFiling administrateurs vir organisasies en belastingpraktisyns moet seker maak dat die korrekte gebruiksregte geallokeer is aan die wat toegang tot die TCS-funksie sal benodig.   Vir meer inligting oor hoe om hierdie regte te allokeer, verwys asseblief na die Guide to the Tax Compliance Status Functionality on eFiling-handleiding.

Jy hoef slegs een maal jou TCS-funksie te aktiveer.  Dit sal daarna aktief bly.  Voltooi die “Merge Entities” (vleg entiteite saam)-funksie om ‘n volledige profiel van al jou belastingprodukte (indien jy vir meer as een soort belasting geregistreer is) te besigtig.  Wanneer jy dit geaktiveer het en jy jou al jou geregistreerde belastingnommers saamgevleg het, sal jy toegang tot jou “My Compliance Profile” (MCP) gegee word. 
 
Stap 3: Besigtig jou “My Compliance Profile” 

Jy kan jou belastingnakomingprofiel besigtig deur die “My Compliance Profile”-opsie op die kieslys te selekteer. 

Jou nakomingstatus sal vertoon word, soos deur SARS bewerk, volgens die volgende vier nakomingsvereistes:   
  • Registrasiestatus – jy moet geregistreer wees en aktief wees vir die belastingprodukte waarvoor jy aanspreeklik is;
  • Indiening van opgawes – maak seker dat jy geen uitstaande opgawes na die spesifieke sperdatums het nie;
  • Skuld – maak seker dat jy geen gelde aan SARS skuld waarvoor daar nie ‘n betalingsreëling of opskorting deur SARS goedgekeur is nie;
  • Relevante stawende dokumente – maak seker dat geen stawende dokumente, deur SARS versoek, uitstaande is nie. 
 
Dit is hoe die MCP-skerm lyk:
 

‘n Kleurkodeerde profiel sal verskyn wat aandui of jy belastingnakomend is of nie. 
  • Rooi – Jou belastingsake is nie in orde nie en jy is nie belastingnakomend nie. 
  • Groen – Jou belastingsake is in orde en jy is belastingnakomend.

Meer inligting rakende die nakomingstatus sal vir die belastingpligtige vertoon word deur die uitbreidingsknoppies, links van “Registration”, “Returns Submission” en “Debt and Relevant Supporting Documents”, te selekteer.  As jy ‘n rooi knoppie vir nie-nakoming sien, klik daarop om dit uit te brei om sodoende die onderliggende rede(s) vir die nie-nakoming te sien en hoe om dit reg te stel. 

 
Hierdie kleurkodeerde aanwysers, is ‘n algehele opsomming van jou belastingnakomingstatus met betrekking tot belastingvereistes. 
 
Vir meer inligting oor hierdie stappe, verwys na ons Guide to the Tax Compliance Status-handleiding op eFiling
 

Wat doen ek as my “My Comliance Profile” ROOI is?

Opsie 1: Stel die nie-nakoming reg

Om nie-nakoming reg te stel, kan jy die “Non-compliant”-statusaanwyser selekteer om te sien watter stappe geneem moet word om die nie-nakoming reg te stel.  Alternatiewelik kan jy die nie-nakoming reg stel deur die bestaande kanale en prosesse wat beskikbaar is. 

Opsie 2: Om jou belastingnakomingstatus te betwis

Indien jy nie met jou belastingnakomingstatus saamstem of nie daarmee tevrede is nie, kan jy aan SARS motiveer waarom dit geherevalueer moet word.  Dit kan op eFiling gedoen word deur op “Challenge Status” te klik en ‘n motivering te verskaf waarom SARS jou belastingnakoming moet herevalueer.  Nadat jy dit ingedien het, sal jy ‘n erkenningsbrief en saaknommer ontvang.  Indien jy stawende dokumente het as bewys van jou saak, sal jy dit nou ook kan indien deur die saak-werkblad. 

 
Die “My Account Enquiries”-funksie onder die “Tax Compliance Status”-kieslys, stel jou in staat om jou rekeningnavrae te besigtig en ook vordering met betwisde sake.

 

Benodig jy hulp?

Skakel die SARS-kontaksentrum by 0800 00 SARS (7277) of besoek jou naaste SARS-tak.

 
 

 

Last Updated: 24/05/2016 4:35 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ