​STAWENDE DOKUMENTE VIR EMIGRASIE

Wanneer jy vir ‘n TCS (Belastingnakomingstatus) aansoek doen in terme van emigrasie, moet jy die volgende stawende dokumente indien:

Vir ‘n nuwe TCS (Belastingnakomingstatus)-aansoek:

 • Waar die TCS-aansoek vir ‘n eerste keer emigrant is:
  • ‘n Gesertifiseerde kopie van die finale “MP336 (b) Application for foreign capital allowance”, ingedien by ‘n buitelandse valuta handelaar; of
  • Waar die gemagtigde handelaar (bv. bank) die belastingpligtige versoek het om nie die MP336 (b)-vorm te voltooi nie, moet die gemagtigde handelaar die belastingpligtige met ‘n brief voorsien met die rede(s) waarom die MP 336(b) nie voltooi moet word nie.
  • Staat van bates en laste van die emigrant/emigrant familie-eenheid. 
  • Geldige oorspronklike of gesertifiseerde kopie van ID/Paspoort/Suid-Afrikaanse bestuurslisensie.

 • Waar die aansoeker ‘n lid van ‘n pensioen-, voorsorg- of uittredingannuïteitsfonds is, moet die volgende besonderhede met betrekking tot elke fonds op aparte blad voorsien word:
  • Naam van fonds;
  • Verwagte enkelbedrag wat uitbetaal moet word; en
  • Datum van verwagte betaling. 

 • Waar die aansoeker ‘n Suid-Afrikaanse versekeringspolis het, moet die volgende besonderhede, met betrekking tot elke Suid-Afrikaanse versekeringspolis wat die belastingpligtige besit, op aparte blad ingedien word: 
  •  Naam van versekeringsmaatskappy;
  • Adres van versekeringsmaatskappy;
  • Polisnommer;
  • Datum waarop enige voordele van die polis verwag word; en
  • Besonderhede van verwagte toekomstige voordele van die polis. 

 • Waar die aansoeker, eggenoot of minderjarige kinders die begunstigdes van ‘n trust is, moet die volgende besonderhede op aparte blad ingedien word:
  • Naam van die trust;
  • Die trust se inkomstebelasting-verwysingsnommer;
  • Naam/name van die trustee(s);
  • Posadres van die trust;
  • Besigheidsadres van die trust;
  • Aard van die inkomste ontvang van die trust en die jaarlikse bedrag daarvan; 
  • Datum waarop jy die eerste keer geld van die trust ontvang het;
  • Maandelikse of jaarlikse bedrag ontvang van trust.

 • Waar die aansoeker, eggenoot of minderjarige kinders aandeelhouer(s) van ‘n private maatskappy of lede van ‘n beslote korporasie is, moet die volgende besonderhede op aparte blad ingedien word:  aar die aansoeker, eggenoot of minderjarige kinders aandeelhouer(s) van ‘n private maatskappy of lede van ‘n beslote korporasie is, moet die volgende besonderhede op aparte blad ingedien word: 
  • Naam van die private maatskappy/beslote korporasie;
  • Inkomstebelasting-verwysingsnommer van die maatskappy/beslote korporasie; 
  • Aantal aandele/persentasie van belang; 
  • Posadres van privaat maatskappy/beslote korporasie; en
  • Besigheidsadres van private maatskappy/beslote korporasie.

 Vir Geblokkeerde Fonds aansoek: 

 • Waar die TCS aansoek vir geblokkeerde fondse is:  
  • ‘n Afskrif van die Belastingklaringsertifikaat (Emigrant) wat voorheen deur SARS uitgereik is;
  • ‘n Afskrif van die MP336 (b) aansoek wat voorheen ingedien is;
  • Addendum wat die verlangde bedrag vir oordrag stipuleer; 
  • ‘n Volledige brief van volmag deur die belastingpligtige (slegs as die aansoek deur die belastingpligtige se verteenwoordiger ingedien word). 
 
Last Updated: 24/05/2016 4:31 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ