HOE OM BELASTINGNAKOMINGSTATUS TE VERIFIEER

Met die nuwe Belastingnakomingstatus-stelsel (“Tax Compliance Status” of “TCS”), kan ‘n belastingpligtige nou enige derde party magtiging gee om sy/haar belastingnakoming te verifieer deur middel van enige van die volgende twee wyses:
  • Deur die gebruik van ‘n elektroniese PIN, of
  • Deur die gebruik van ‘n Belastingklaringsertifikaat wat deur die nuwe TCS-stelsel verkry is. 

Verifiëring deur die gebruik van die PIN

Die PIN kan gebruik word om die belastingpligtige se nakomingstatus te verifieer:
Top Wenk: Wanneer die PIN vir verifiëring gebruik word, word die daadwerklike belastingnakomingstatus vertoon, soos dit op daardie tydstip is.  

Verifiëring van die Belastingklaringsertifikaat (TCC) wat deur die nuwe TCS-stelsel verkry is

Die TCC kan geverifieer word:
 
Top Wenk: Wanneer die TCC geverifieer word, sal die resultaat die status vertoon wat dit op die tydstip van verifiëring is. 

Hoe om ‘n TCS/TCC deur SARS eFiling te verifieer

Stap 1: Teken aan op eFiling
Om die nuwe Belastingnakomingstatus-verifiëringsdiens aanlyn te gebruik, moet jy eers gemagtig wees om eFiling te gebruik.  ‘n Gemagtigde persoon (bv. die verteenwoordiger of eFiling administrateur) van die organisasie wat gebruikersgroepe en regte kan opstel, moet inteken en die diens aktiveer. 
 
Stap 2: Aktiveer die Belastingnakomingverifiëring-diens

Aktivering van die Belastingnakomingverifiëring-diens is ‘n eenmalige proses. 

  • Wanneer jy ingeteken het, stel jou gebruikersgroepe en die toepaslike gebruikersregte op, voordat jy TCS/TCC verifiërings kan uitvoer
  • Klik op “Tax Status” (Belastingstatus)
  •  Selekteer “Tax Compliance Status Verification” (Belastingnakomingstatus-verifiëring)
  • Voltooi die aktiveringsproses.
Stap 3: Verifieer die belastingpligtige se TCS/ TCC
Selekteer die “New Verification Request” (Nuwe Verifiëring Versoek)-kieslys.  Sleutel die belastingpligtige se belastingverwysingsnommer en PIN of TCC-nommer in en dien dit in.  Bevestig dat die inligting wat vertoon word ooreenstem met die belastingpligtige wat jy wil verifieer. 
 
Waar die TCC-nommer gebruik is, sal die stelsel reflekteer of die TCC geldig is of nie.  Waar die PIN gebruik is, sal die belastingpligtige se huidige belastingnakomingstatus in kleurkodes vertoon word met ‘n volledige beskrywing van wat die status beteken.
 
Die kleurkodes dui aan of die belastingpligtige se huidige belastingsake in orde is of nie: 
  • Rooi – Belastingsake is nie in orde nie en belastingpligtige is nie belastingnakomend nie. 
  • Groen – Belastingsake is in orde en belastingpligtige is belastingnakomend. 
Jy sal nou in staat wees om die resultaat te druk vir liaseringsdoeleindes.  Die resultaat sal ook elektronies gestoor word onder “History” (Verlede) vir toekomstige verwys. 
 
Vir meer inligting oor hierdie stappe, verwys na ons Guide to the Tax Compliance Status on eFiling-handleiding.
 
Top Wenk: Belastingklaringsertifikate wat deur die ou stelsel uitgereik is, moet steeds deur die ou metode geverifieer word onder die “Services” (Dienste)-kieslys op eFiling.
 
Om ‘n TCC op die ou manier te verifieer,klik hier.

Benodig jy hulp?

Skakel die SARS-kontaksentrum op 0800 00 SARS (7277) of besoek jou SARS-tak.
 
Last Updated: 25/05/2016 11:30 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ