WAT AS EK ‘N ADMIN BOETE HET? 

Wat is Nuut?

Vanaf 4 Desember 2015, vir Inkomstebelasting, sal belastingpligtiges elektronies by ‘n SARS-tak en deur eFiling:
  • Dispute kan aanteken
  • Opskorting van Betaling kan versoek
  • Versoek om Kwytskelding (RFR) van rente en boetes kan rig
Belastingpligtiges kan nou ook elektronies ‘n versoek rig vir Opskorting van Betaling en terselfdertyd ‘n Dispuut aanteken.  Let asseblief dat Opskorting van Betaling kan slegs saam met ‘n Dispuut by ‘n Tak ingedien word en nie deur eFiling nie, omdat eFiling slegs alleenstaande Opskorting van Betaling versoeke kan hanteer en nie Opskorting saam met ‘n Dispuut nie.   
 
Let asseblief dat die RFR-vorm en die Dispuutvorm nie meer deur die SARS-kontaksentrum aangevra kan word nie. 
 
‘n Administratiewe Boete (Admin Boete) is ‘n boete gehef in terme van Artikel 210 van die Wet op Belasting Administrasie.  Die Wet beskryf verskeie soorte nie-nakoming wat vaste administratiewe boetes tot gevolg het.
 
Huidiglik word die boete slegs gehef vir laat of nie-indienings. Enige belastingpligtige wat nie hul opgawe indien nie, sal hierdie boete opgelê word en moet die boete aan SARS betaal. 
 
Top Wenk: Ongeag of jy met die boete saamstem of nie, word jy aangeraai om die uitstaande opgawe in te dien om verdere boetes te verhoed. Die boete sal gehef word vir elke maand wat die opgawe(s) uitstaande is. 
 
‘n Administratiewe nie-nakomingsboete behels vaste bedrag boetes sowel as persentasie gebaseerde boetes.
 
Die boete bedrag wat gehef word, hang af van die belastingpligtige se belasbare inkomste en kan wissel van R250 tot R16 000 per maand vir elke maand wat die nie-nakoming voortduur. 
 
Let wel: Die Boete Rekeningstaat (APSA) sal nie meer saam met die kennisgewing van boete assessering gestuur word nie. Die belastingpligtige kan ‘n APSA verkry deur:

Wat as ek nie met die Admin Boete saamstem nie?

‘n Versoek om Kwytskelding (RFR) kan ingedien word wanneer ‘n belastingpligtige teen enige admin boetes, gehef vir nie-nakoming, dispuut wil aanteken. 
 
As die Versoek om Kwytskelding nie toegestaan word of as dit slegs gedeeltelik toegestaan word, mag jy steeds beswaar teen SARS se besluit aanteken en selfs teen die besluit appèlleer as jy nie met die resultaat van die beswaar-proses saamstem nie.  
 
Let asseblief dat jy nie die beswaar-proses kan volg voordat die RFR ingedien en oorweeg is nie. 
 
Administratiewe boetes word elke maand, wat die belastingpligtige nie-nakomend is, gehef tot ‘n maksimum van 35 maande.  Elke boete sal sy eie unieke transaksienommer hê.  Wanneer SARS die beswaar/appèl hanteer, sal gedeeltelike terugbetaling toegelaat word wat beteken dat sekere transaksies vereffen kan word.
Hoe kan ek ‘n RFR (Versoek om Kwytskelding) aanvra? 
‘n Versoek om Kwytskelding-vorm kan aangevra word deur: 
  • eFiling vir geregistreerde eFilers
  • Die SARS-kontaksentrum te skakel by 0800 00 SARS (7277)
  • ‘n SARS-tak.

Hoe kan ek ‘n RFR (Versoek om Kwytskelding) indien? 

‘n Versoek om Kwytskelding-vorm kan ingedien word:
  • Deur eFiling vir geregistreerde eFilers
  • By ‘n SARS-tak.

Hoe betaal ek my Admin Boete? 

Jy kan jou admin boete betaal deur een van die volgende beskikbare betalingskanale.
 
Let asseblief:

Wat sal gebeur as ek nie my Admin Boete betaal nie?

As die Admin Boete nie betaal word, sal SARS ‘n agent (soos jou werkgewer) aanstel om die geld namens hulle in te vorder.  Klik hier om meer uit te vind.
 
Top Wenk: As jy alle uitstaande opgawes indien, kan jy, indien jy gronde daarvoor het, vir SARS vra om die boetes te verminder deur middel van ‘n Versoek om Kwytskelding.  Jou versoek moet gedetaileerde redes verskaf vir jou versoek. 
 
Last Updated: 01/09/2016 2:07 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ