​VERSOEK OM REGSTELLING [“REQUEST FOR CORRECTION” (RFC)]

Wat is nuut?

Vanaf 4 Desember 2015, met betrekking tot Inkomstebelasting, sal belastingpligtiges elektronies by ‘n SARS-tak en deur eFiling kan:
 • Dispuut aanteken
 • Versoek vir opskorting van betaling rig
 • Versoek om kwytskelding [“Request for remission” (RFR)] van boetes of rente rig
Belastingpligtiges kan nou ook ‘n versoek om opskorting van betaling elektronies rig, dieselfde tyd as wat ‘n dispuut aangeteken word. Let asseblief dat ‘n versoek vir Opskorting van Betaling slegs tesame met ‘n Dispuut by ‘n Tak gedoen kan word en nie deur eFiling nie, aangesien eFiling slegs alleenstaande Opskorting van Betaling ondersteun en nie Opskorting saam met ‘n Dispuut nie.
 
Let asseblief dat die RFR-vorm en die Dispuut-vorms nie meer deur die SARS-kontaksentrum aangevra kan word nie.  
 
Indien jy besef dat jy ‘n fout met die voltooiïng van jou opgawe begaan het, sal die Versoek om Regstelling (RFC) proses jou in staat stel om ‘n vorige ingediende opgawe/verklaring reg te stel vir: 

Inkomstebelasting

 • Individuele Inkomstebelastingopgawes (ITR12) en Voorlopige balasting (IRP6)
 • Maatskappye en Beslote Korporasies (ITR14), en
 • Trusts (ITR12T).

Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)

 • Ondernemer Verklaring (VAT201), slegs in die volgende gevalle: 
  • Oorverklaar: Die ondernemer wil die VAT201 vir ‘n spesifieke tydperk verminder. 
  • Onderverklaar: Die ondernemer wil die VAT201 vir ‘n spesifieke tydperk vermeerder. 

Hoe kan ek ‘n Versoek om Regstelling (RFC) rig?

Die RFC sal beskikbaar wees deur: 
 • eFiling – hierdie kanaal kan deur eFilers gebruik word om regstellings te voltooi en in te dien.
  • Teken in op eFiling
  • Kies
   •  “Returns” (Opgawes)
   • “Returns History” (Opgawes Geskiedenis)
   • Die toepaslike soort belasting (bv. Inkomstebelasting, BTW, ens.)
   • Die toepaslike opgawe/verklaring. 
  • Klik “Open” op die ver regse kant
 
Wanneer jy op die werkblad is, kies “Request Correction”: 
  
 

Top Wenke:
  • As die “Request Correction”-opsie nie beskikbaar is nie (d.w.s. grys vertoon), beteken dit dat jy nie ‘n versoek kan rig nie.  Jy sal ‘n dispuut moet aanteken.
  • Maak seker dat jy ‘n volledige opgawe/verklaring indien, en nie net die verskille nie. 

 • SARS-tak – Maak seker dat jy alle relevante materiaal (stawende dokumente) saam neem. 

Belangrike inligting vir belastingpligtiges wat ‘n RFC (Versoek om Regstelling) voltooi

 • Jy sal slegs toegelaat word om die nuutste weergawe van elke verklaring aan te pas.  Maak dus altyd seker dat die korrekte weergawe aangepas word.
 • Jy sal nie toegelaat word om die insetbelasting te verhoog wanneer jy ‘n aanpassing op ‘n vorige belastingtydperk maak nie.  As jy insetbelasting, beskikbaar aan ‘n vorige belastingtydperk, wil aftrek, kan dit in die volgende of enige toekomstige belastingtydperk gedoen word.  Dit kan slegs gedoen word indien die aftrekking binne vyf jaar vanaf die datum van die eerste eis vir insetbelasting gemaak word.
Top Wenk: Nadat ‘n  VAT201 vir die tweede en meer (bv. weergawe 3), reggestel word, moet die relevante materiaal (stawende dokumente) saam met die opgawe ingedien word om die veranderinge te staaf. 

Wanneer sal die RFC nie beskikbaar wees nie? 

‘n RFC (Versoek om Regstelling) sal nie onder die volgende omstandighede beskikbaar wees nie: 
 • Jy sal vir uitslag moet wag wanneer: 
  • Daar ‘n oudit in proses is
  • Die een RFC wat toegelaat word, gestuur is, of
  • Die relevante materiaal (stawende dokumente) reeds gestuur is.
 • Waar ‘n oudit voltooi was of ‘n hersiene verklaring deur ‘n SARS gebruiker gedoen is.
 • Vir Inkomstebelasting (Persoonlik, Maatskappy of Trust), drie jaar na die assessering of waar die besluit nie toegelaat was nie. 
 • Vir enige BTW tydperk meer as vyf jaar na die assessering, en vir Diesel, enige tydperk meer as twee jaar. 
 
Last Updated: 14/07/2016 9:33 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ