​NOMORO YA MOHALA YA SARS YA TLALEHO YA MANYOFONYOFO

Ebang o batla ho tlaleha pelaelo ya manyofonyofo ka mohlanka wa SARS wa lekgetho kapa wa Taolo ya Meedi (tse kenang le tse tswang), re na le mohala wa sephiri.
 
Re ananela mohala wa hao mme re ikemiseditse ho lwantshana le ditlolo tsa molao tsa lekgetho haholoholo ebang re di fumana ka hara mokgatlo ona wa rona.
 
Re letsetse mahala mona 0800 00 2870
 
Kapa o ka tlatsa foromo ya rona ya tlaleho ya diketso tse belaetsang ho marangrang a inthanete mona.
Last Updated: 26/08/2016 1:45 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ