​INDIENSNEMINGBELASTINGAANSPORING (“EMPLOYMENT TAX INCENTIVE” OF ETI) TERUGBETALINGSPROSES

Hoe werk dit?

Die toelaatbare ETI-bedrag, wat nie gebruik is om werknemers se belastingbedrae te verminder aan die einde van elke ses maande rekonsiliasie tydperk (1 Maart tot 31 Augustus en 1 September tot 28/29 Februarie) nie, kan aan werkgewers terugbetaal word. 
 
‘n ETI terugbetaling sal slegs gemaak word indien die werkgewer belastingnakomend is.  Dit beteken dat alle belastingopgawes ingedien is en daar geen belastingskuld uitstaande is wanneer die Werkgewer Rekonsiliasie dokumente [EMP501 en IRP5/IT3(a)’e] deur SARS ontvang en geprosesseer is nie.
 
Top Wenk: ‘n Nie-nakomende werkgewer sal ses maande hê, van die begin van die volgende rekonsiliasie siklus (1 September tot 28 Februarie of 1 Maart tot 31 Augustus vir interim en jaarlikse rekonsiliasies) om enige nie-nakoming reg te stel om in staat te wees om die terugbetaling te ontvang. As die werkgewer nie-nakomend word teen die einde van die volgende ses maande rekonsiliasie tydperk (28/29 Februarie of 31 Augustus) nie, sal die ETI terugbetaling verbeur word. 

Hoe kan ons, as werkgewer, ‘n terugbetaling eis?

Die toelaatbare ETI verminder die bedrag werknemersbelasting wat deur die werkgewer betaalbaar is deur die Lopende Betaalstelsel (LBS), of ‘n ETI terugbetaling kan gemaak word. Die werkgewer moet ‘n EMP501 verklaring aan die einde van elke rekonsiliasie tydperk indien om ‘n terugbetaling te kan eis.  Die totale ETI terugbetaling vir elke rekonsiliasie tydperk moet aan die werkgewer betaal word as die werkgewer belastingnakomend is, tensy die werkgewer ‘n ander reëling met SARS tref.
 
Met die indiening van die EMP501 vir die einde van die rekonsiliasie tydperk, sal alle krediete wat nie benut is nie, terugbetaal word omdat dit nie oorgedra kan word nie.  Geen aksie word van die werkgewer vereis as die werkgewer belastingnakomend is en sy bankbesonderhede in orde is nie.
 
As jy navraag rakende jou terugbetaling wil rig, skakel asseblief die Kontaksentrum by 0800 00 7277 of besoek jou naaste SARS-tak.

Hoe sal SARS die terugbetaling maak?

Terugbetalings word per tjek aan werkgewers gemaak met die gebruik van die bevestigde bankbesonderhede op ons stelsel.  As die bankbesonderhede nie bevestig is nie, sal SARS die kliënt versoek om na die naaste SARS-tak te gaan om dit op te dateer.  Wanneer dit gedoen is, sal SARS die tjek in die werkgewer se rekening deponeer. Die ETI terugbetaling word deur SARS in die werkgewer se rekening gedeponeer mits die werkgewer belastingnakomend is en die werkgewer se bankrekening deur die stelsel geldig verklaar is.  Indien die stelsel die bankrekening ongeldig vind, sal ‘n brief aan die werkgewer uitgereik word wat die werkgewer aanraai om die naaste SARS-tak te besoek om die bankbesonderhede op te dateer. 
 
Die werkgewer het ‘n verdere ses maande om sy/haar nie-nakoming reg te stel.  Hierdie ses maande tydperk eindig teen die einde van die daaropvolgende rekonsiliasie tydperk.  As die nie-nakoming nie reggestel word binne hierdie ses maande tydperk nie, sal die ETI terugbetaling verbeur wees.
 
Voorbeeld: Werkgewer dien EMP501 verklaring vir Augustus 2014 rekonsiliasie tydperk in en kwalifiseer vir ETI terugbetaling van R8000.  Maar, die werkgewer is nie-nakomend as gevolg van ‘n uitstaande belastingopgawe vir die 2013 aanslag jaar.  Die werkgewer stel die nie-nakoming reg deur die 2013 inkomstebelastingopgawe in te dien op 3 Desember 2014.  SARS moet die terugbetaling maak sodra die status gekorrigeer is.
 
Top wenk: SARS sal nie ‘n terugbetaling, wat die werkgewer toekom, maak as die terugbetaling minder as R100 of enige bedrag soos deur die Kommissaris bepaal in die Staatskoerant is nie. So ‘n bedrag sal oorgedra word na die volgende maand van die volgende rekonsiliasie tydperk. 

Watter inligting moet ons aan SARS verskaf?

As SARS inligting van jou versoek, sal die besonderhede van die nodige inligting uiteengesit wees. Dit kan verskil van werkgewer tot werkgewer en kan salarisrol/salaris inligting van kwalifiserende werknemers insluit en die voltooiïng van ‘n vorm wat ons aan jou sal uitreik.

Kan die terugbetaling (krediete) gebruik word om skuld te betaal?

Terugbetalings kan nie gebruik word om toekomstige aanspreeklikheid te verreken nie, maar indien verkies, kan jy SARS versoek om die krediete te gebruik om jou skuld te betaal.  Indien jy skuld en ‘n krediet het, kan jy steeds vra dat die terugbetaling aan jou gemaak word eerder as om dit vir skuldvereffening te gebruik.
  
Top wenk: ‘n Brief is voor die 28ste Februarie aan alle werkgewers uitgereik om hul in te lig dat, indien hul in enige mate nie-nakomend is vanaf die einde Februarie 2015, die terugbetaling verbeur sou wees.  Nie-nakoming sluit uitstaande skuld of uitstaande opgawes in en is op enige en alle belastingsoorte van toepassing. 

Wat as jy nie saam stem nie?

As jou status nie-nakomend is en die terugbetaling is verbeur, maar jy kan bewys dat jy uitstaande opgawes ingedien en betalings voor Februarie 2015 gemaak het, kan jy ‘n dispuut aanteken by jou naaste SARS-tak

Belangrike feite oor terugbetalings

 • ETI wat nie teen 31 Augustus 2014 gebruik is nie
  • Is die “ETI not Utilised” bedrag op die Augustus (201408) Werkgewer Rekonsiliasie Verklaring (EMP501)
  • Hierdie bedrag sal nie mag oorgedra word as die “ETI Brought Forward” bedrag op die September (201409) Maandelikse Werkgewer Verklaring (EMP201)
  • Die “ETI Brought Forward” bedrag op die September (201409) EMP201 moet nul wees.
Top Wenk:  Hierdie bedrag, “ETI not Utilised”, sal omhein word vir terugbetalingsdoeleindes, sodra die terugbetalingsproses in werking gestel is.
 
 • ETI nie gebruik teen 28 Februarie 2014
  • Enige ETI bedrag wat nie gebruik is om die werknemersbelasting-bedrag betaalbaar op 28 Februarie 2014, te verminder nie, kan as ‘n ETI oordrag bedrag ingesluit word. 
  • Hierdie bedrag kan ingesluit word in die ETI oordrag bedrag op die Maart 2014 (201403) EMP201.
  • Dit is die enigste keer wat ‘n oorrolbedrag oorgedra sal word na die volgende rekonsiliasie tydperk.
   • Hierdie was nodig aangesien geen terugbetaling gemaak sal word vir ‘n ETI oordrag bedrag aan die einde van Februarie 2014 nie.
Top Wenk: Waar die ETI bedrag wat nie op 28 Februarie 2014 gebruik is, by die ETI oordrag bedrag ingesluit is op die EMP201 vir Maart tot Augustus 2014 en nie ten volle benut is om die betaalbare bedrag werknemersbelasting te verminder oor hierdie maande nie, sal die bedrag by die “ETI Not Utilised” bedrag ingesluit word op 31 August 2014.
 •  ETI foute
  • ETI nie geëis of te min geëis in ‘n vorige maand (Januarie en Februarie 2014 ingesluit)
   • Waar ‘n ETI-bedrag nie voor geëis is of ‘n laer bedrag as die kwalifiserende geëis is, moet die bedrag geëis word in die maand wat die fout besef is.
   • Sluit die bedrag (nie geëis/te min geëis) op die huidige maand se EMP201 onder “ETI Calculated” in.
   • Die ETI inligting op die werknemersertifikate [IRP5/IT3(a)’e] vir daardie maand, moet nie verander word om die ETI inligting van die vorige maand in te sluit nie. 
  • ETI te veel geëis in vorige maand (Januarie en Februarie 2014 ingesluit)
   • Waar ‘n berekende ETI bedrag hoër as die kwalifiserende bedrag geëis was, moet ‘n hersiene EMP201 vir daardie tydperk ingedien word.
   • As die fout besef word nadat die EMP501 ingedien is, moet die ETI inligting op die toepaslike IRP5/IT3(a)s reggemaak word en oor ingedien word saam met die hersiene EMP501.
Top Wenke:
 • Behalwe vir die Maart 2014 (201403), moet die ETI Brought Forward bedrag vir Maart en September altyd nul wees.
 • Enige ETI Carried Forward bedrae aan die einde van die rekonsiliasie tydperke, [interim (31 Augustus) en jaarliks (28/29 Februarie)] sal terugbetaal word alleenlik as die werkgewer belastingnakomend is.

Voorbeeld van hoe om die ETI terugbetaling te bereken

‘n Kwalifiserende werkgewer het ETI terugbetaling aan die einde van die ses maande rekonsiliasie tydperk en is ten volle nakomend.  Die werkgewer besluit om nie die ETI terugbetaling vir enige uitstaande belastingaanspreeklikhede te gebruik nie. 
 
ETI Oorgebring​ ETI Bereken​ ​Totale ETI beskikbaar vir verrekening LBS Aanspreek- likheid​ ​ETI Benut ETI Oorgebring​ LBS Betaalbaar ​
​Maart ​R0 ​R100 000 ​R100 000 ​R120 000 ​R100 000 ​R0 ​R20 000
April​ ​R0 ​R120 000 ​R120 000 ​R80 000 ​R80 000 ​R40 000 ​R0
Mei​ ​R40 000 ​R160 000 ​R200 000 ​R160 000 ​R160 000 ​R40 000 ​R0
Junie​ ​R40 000 ​R90 000 ​R130 000 ​R120 000 ​R120 000 ​R10 000 ​R0
Julie ​ ​R10 000 ​R200 000 ​R210 000 ​R190 000 ​R190 000 ​R20 000 ​R0
​Augustus ​R20 000 ​R100 000 ​R120 000 ​R80 000 ​R80 000 ​R40 000 ​R0
SARS sal ‘n bedrag van R40 000 aan die werkgewer terugbetaal mits die werkewer ten volle belastingnakomend is ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
September​ ​R0 ​R100 000 ​R100 000 ​R120 000 ​R100 000 ​R0 ​R20 000
​Oktober ​R0 ​R120 000 ​R120 000 ​R100 000 ​R100 000 ​R20 000 ​R0
November​ ​R20 000 ​R150 000 ​R170 000 ​R120 000 ​R120 000 ​R50 000 ​R0
Desember​ ​R50 000 ​R150 000 ​R200 000 ​R120 000 ​R120 000 ​R80 000 ​R0
​Januarie 2015 ​R80 000 ​R50 000 ​R130 000 ​R100 000 ​R100 000 ​R30 000 ​R0
​Februarie 2015 ​R30 000 ​R100 000 ​R130 000 ​R100 000 ​R100 000 ​R30 000 ​R0
SARS sal ‘n bedrag van R30 000 aan die werkgewer terugbetaal mits die werkgewer ten volle belastingnakomend is wanneer die Feb 2015 rekonsiliasie dokumente suksesvol ingedien is sonder teenstrydighede ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Maart 2015​ R0
 

Veranderinge aan die ETI berekende bedrae

Gedurende die interim en jaarlikse rekonsiliasie opgawes tydperke, moet die werkgewers hul EMP501 en IRP5/IT3(a)’e aan SARS stuur. 
 
Sodra dit ontvang is, sal SARS die “ETI Calculated” bedrag op die EMP501 verifieer teen die ETI inligting verskaf in die toepaslike IRP5/IT3(a)’e.
 
Indien enige verskille gevind word, sal werkgewers gevra word om dit te verduidelik of reg te stel binne 21 werksdae.
 
Enige veranderinge wat aan die “ETI Calculated” bedrae gemaak word en hersiene “ETI Utilised” bedrae tot gevolg het, sal op die Werkgewerrekeningstaat (EMPSA) aangedui word.  Dit kan deur eFiling of [email protected]™ Employer aangevra word.
 
Top Wenk: Die verandering kan boetes of rente tot gevolg hê indien die betaalbare werknemersbelasting nie ten volle betaal was teen die sperdatum nie.
 
Waar ‘n werkgewer voordeel getrek het uit ETI en nie-nakomend was op die laaste dag van die maand waarin die aansporing benut of betaal was, sal die “ETI Utilised” bedrag teruggeskryf word wat boetes en rente tot gevolg kan hê indien die werknemersbelasting nie ten volle betaal was teen die sperdatum nie. 
Last Updated: 20/07/2016 11:22 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ