HOE WERK DIE INDIENSNEMINGBELASTINGAANSPORING (“EMPLOYMENT TAX INCENTIVE” OF ETI)?

Top Wenk:  Om te bepaal of jy ‘n kwalifiserende werkgewer is klik hier
 
Kwalifiserende werkgewers moet die aansporing op ‘n maandelikse basis bereken en eis.  Hierdie bedrag moet op die die Maandelikse Werkgewer Verklaring (EMP201), wat aangepas is, voltooi word.
 
Top Wenk:  Onthou jy kan die ETI slegs vanaf die maand van Januarie 2014 eis vir alle kwalifiserende werknemers wat vanaf 1 Oktober 2013 in diens is. Die bedrag wat geëis word, mag nie teruggedateer word na Oktober 2013 nie.  Die ETI is op 1 Januarie 2014 in werking gestel en ‘n werkgewer kom slegs vanaf hierdie datum in aanmerking om te eis.

Hoe bereken ek my ETI?

Volg die volgende vier stappe, op maandelikse basis, om die ETI-bedrag wat jy mag eis, te bereken:
 
  1. Identifiseer alle kwalifiserende werknemers vir die maand
  2. Bereken die toepaslike indienstydperk vir elke kwalifiserende werknemer
  3. Bereken dan elke werknemer se “maandelikse vergoeding”
  • Wanneer die vergoedingsbedrag bereken word wat gebruik moet word om ETI te bereken, as die kwalifiserende werknemer in diens was vir: 
    • 160 ure in die maand, moet die werklike vergoedingsbedrag gebruik word
    • Minder as 160 ure in die maand, moet die vergoedingsbedrag ‘opgebruto’ word na 160 ure per maand om die waarde van die ETI te bereken.  Die bedrag kan dan bereken word en ‘afgebruto’ word in dieselfde verhouding.

Voorbeeld
As die kwalifiserende werknemer vir 80 ure in die maand in diens was en R1 500 betaal is, moet die vergoeding ‘opgebruto’ word na 160 ure om te bepaal of die bedrag binne die vergoedingsvereistes val.

  • Bepaal die vergoedingsbedrag vir 160 ure per maand:  “Bruto op na 160 ure”: 160/80 ure = 2
  • Werklike vergoeding ontvang x 2 = R1 500 x 2 = R3 000 (binne die vergoedingsvereistes). 

4. Bereken die aansporingsbedrag per kwalifiserende werknemer soos in die tabel hieronder uiteengesit. 

Let wel:  Waar die werknemer vir minder as 160 ure indiens was, ‘bruto af’ in dieselfde verhouding as wat ‘opgebruto’ is.  Dit beteken dat die ETI-bedrag wat geëis mag word, deur twee gedeel moet word vanaf die voorbeeld hierbo.
 
Top Wenk: Onthou om altyd eerste die berekeninge tussen hakies te doen. 
 
Maandelikse vergoeding​ ​ETI per maand gedurende die eerste 12 maande van besoldiging van die kwalifiserende werknemer ETI per maand gedurende die volgende 12 maande van besoldiging van die kwalifiserende werknemer​
R 0 - R2 000 ​ ​50% van Maandelikse Vergoeding ​25% van Maandelikse Vergoeding
R 2 001 - R4 000 R1 000 ​R500
​R 4 001 - R6 000

Formule:
R1 000 – (0.5 x (Maandelikse vergoeding – R4 000)) 
 
Stap 1: Neem die maandelikse vergoeding en

trek R4 000 daarvan af. 
 
Stap 2: Neem die resultaat van stap 1 en halfveer die syfer 
 
Stap 3: Neem R1 000 en trek die resultaat van stap 2 daarvan af

​Formule:
R500 – (0.25 x (Maandelikse vergoeding – R4 000))
 
Stap 1: Neem die maandelikse vergoeding en trek R4 000 daarvan af.

Stap 2: Neem die resultaat van stap 1 en kwart die syfer

Stap 3: Neem R500 en trek die resultaat van stap 2 daarvan af. 
 
Top Wenk:  Formules is soms moeilik om te verstaan en daarom het ons stap-vir-stap voorbeelde. Klik hier daarvoor.
 
Wanneer die eerste of tweede 12 maande tydperke bereken word, is slegs die maande waarin die werknemer gekwalifiseer het, van toepassing. 
 
Die werknemer is op 1 Maart 2015 in diens geneem en het gekwalifiseer vir ETI vir die maande van Maart, April en Mei.  As gevolg van addisionele inkomste ontvang, het die werknemer nie vir ETI gekwalifiseer gedurende die maande van Junie en Julie nie.  Vanaf Augustus het die werknemer normale inkomste ontvang en weer vir ETI gekwalifiseer.  Om die 12 maande te bepaal vir berekeningsdoeleindes, moet Maart, April, Mei, Augustus tot April ingesluit wees.  Dit beteken dat, om ETI te bereken, jy 12 kwalifiserende maande gebruik en nie kalender maande nie.   

Last Updated: 20/07/2016 11:19 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ