​BESTUUR JOU WERKGEWER REKENING

Wat is dit? 

Die Maandelikse Werkgewer Verklaring (EMP201) en betalingprosesse bied vir werkgewers ‘n makliker en meer effektiewe manier om hul werknemersbelasting (LBS), Vaardigheidontwikkelingsheffing (SDL) en Werkloosheidversekeringsfonds (WVF) rekeninge te bestuur.  In die verlede moes werkgewers ‘n versoek aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) personeel rig om betaling-herallokerings en korreksies namens hulle te maak.  Die instelling van die EMP201 en betalingsveranderinge is daarop gemik om werkgewers te bemagtig en verantwoordelik te maak vir die akkuraatheid en volledigheid van hul eie rekeninge.  Hierdie skuif in verantwoordelikheid en fokus sal bereik word deur werkgewers in staat te stel om: 
  • Hul verklarings en betalingsallokerings aan te pas met die gebruik van die EMP201-vorm
  • Hul rekeninge te besigtig om sodoende weggelate/verkeerde transaksies te identifiseer en op te volg deur die gebruik van die gekonsolideerde Werkgewer Rekeningstaat (EMPSA) en navraagfunksie
  • Nie-geallokeerde betalings reg te stel.
Rekeningbestuur is daar vir jou om seker te maak dat jou belastingrekening op datum en korrek is.  Met ander woorde, dat alle belastingopgawes korrek reflekteer, betalings korrek geallokeer is en dat alle onkoste vir jou rekening (insluitend aanpassings, rente en boetes) korrek bereken en opgeteken is.
 
Die doel is om ‘n werkgewer in ‘n posisie te plaas waar hul in staat is om hul finansiële verantwoordelikhede onafhanklik te bestuur, op ‘n effektiewe en voldoende wyse.   

Vir wie is dit? 

SARS het werkgewers toegerus om hul eie rekening te bestuur met behulp van verskeie funksies en middels:
  • ‘n EMP201 en Betalingverwysingsnommer (PRN) wat jou in staat stel om jou verklaring te verander en jou betalings makliker te herallokeer
  • ‘n Herontwerpte EMPSA wat LBS, SDL en WVF konsolideer op ‘n enkele staat met stawende verduidelikings en notas vir makliker interpretasie 
  • Aanlyn toegang tot jou finansiële rekeninge.  Jy kan nie net transaksies wat teen jou rekeninge geprosesseer is besigtig en navraag daaroor doen nie, maar jy kan dit nou ook met onmiddelike effek aanpas. 
  • ‘n Saakbestuurstelsel waar jy rekeningfoute kan aanteken of weglatings wat jy nie self kan regstel nie of wat jy navraag oor wil doen, insluitend ‘n manier om SARS se vordering in die oplossing van jou navraag, te monitor en na te spoor. 
Rekeningbestuur behoort ‘n vinnige en eenvoudige proses te wees solank jy die PRN korrek gebruik wanneer jy ‘n opgawe indien en jou EMP201 betaal. 
 
Last Updated: 24/06/2016 3:44 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ