​REKONSILIASIE

Wat is dit? 

Dit behels die indiening, deur ‘n werkgewer, van ‘n akkurate Werkgewer Rekonsiliasie Verklaring (EMP501), Werknemerbelastingsertifikate [IRP5/IT3(a)’s] wat uitgereik moet word en, indien van toepassing, ‘n  Belastingsertifikaat Kansellasie Verklaring (EMP601).
 
SARS sal slegs ‘n Rekonsiliasie Verklaring Aanpassing (EMP701) aanvaar vir aanpassings gemaak tussen die jare 1999 – 2008.  Alle rekonsiliasie aanpassings vanaf 2009 moet gemaak word deur ‘n hersiene EMP501 in te dien. 
 
Die drie elemente wat moet rekonsilieer vir jou indiening om suksesvol te wees is die: 
 • Maandelikse Werkgewer Verklarings (EMP201’s) ingedien [Lopende Betaalstelsel (LBS) en/of Vaardigheidontwikkelingsheffing (SDL), Werkloosheidversekeringsfonds (WVF) bedrae verskuldig en Indiensnemingbelastingaansporing (ETI), indien van toepassing]
 • Betalings gemaak (uitsluitend boete en rente betalings)
 • IRP5/IT3(a)’s gegenereer – LBS, SDL en WVF waardes.

Wat is nuut? 

 • 1 September 2016 – Werkgewer Midjaar Rekonsiliasie
  Werkgewers word vereis om hulle Werknemersbelasting (LBS) Jaarlikse Werkgewer Rekonsiliasie Verklarings (EMP501) tussen 1 September en 31 Oktober 2016 by SARS in te dien, wat salarisrolbelastingbedrae wat gedurende die tydperk 1 Maart – 31 Augustus 2016 verklaar is, bevestig of regstel.

  Werkgewers word aangeraai om elke werknemer se persoonlike en finansiële besonderhede akkuraat na te gaan en op te dateer, voordat hul Rekonsiliasie Verklaring (EMP501) en Werknemersinkomstebelastingsertifikate [IRP5/IT3(a)’s] by SARS ingedien word. 

  In gevalle waar besonderhede foutief is, sal werknemers hul na hul verskillende werkgewers moet wend wat die nodige veranderinge op die IRP5 sal moet maak en dit dan moet oor indien by SARS. Hierdie proses kan tydrowend wees en dit vir werknemers moeilik maak om betyds in te dien. 

  Werkgewers speel ‘n baie belangrike rol in die inkomstebelastingsiklus.  Ons maak staat op jou samewerking om die indiening van ITR12’s so kommervry as moontlik te maak vir almal betrokke.  Benodig jy hulp?  Skakel die SARS-kontaksentrum by 0800 00 7277.

Let asseblief - [email protected] weergawe 6.7.4

[email protected] weergawe 6.7.4 vrystellingsnotas is die nuutste weergawe wat gebruik kan word om jou rekonsiliasie-staat (EMP501) en alle ander rekonsiliasies en herindienings, in te dien.  vrystellingsnotas is die nuutste weergawe wat gebruik kan word om jou rekonsiliasie-staat (EMP501) en alle ander rekonsiliasies en herindienings, in te dien.

Vir wie is dit?

Werkgewers moet hulle rekonsiliasies indien teen die sperdatum gepubliseer in die Staatskoerant

Wanneer en hoe moet indienings gedoen word? 

Rekonsiliasie verklarings moet twee keer gedurende die jaar van aanslag ingedien word, vir die: 
 • Interim tydperk – wat vir die sesmaande-tydperk 1 Maart tot 31 Augustus is
 • Jaarlikse tydperk – wat vir die volle jaar 1 Maart tot 28/29 Februarie is. 
Die Business Requirement Specification (BRS) sit die data indieningsvereistes uiteen vir die belastingsertifikate [IRP5/IT3(a)’e],  die rekonsiliasie vir LBS, SDL, WVF en/of ETI, indien van toepassing.

   

​“Business Requirement Specification” (BRS) Jaar van Toepassing​
BRS – LBS Werkgewer Rekonsiliasie vir 2017  NUUT! 2017 Jaarlikse Werkgewer Rekonsiliasie
(1 Maart 2016 – 28 Februarie 2017)
​BRS – LBS Werkgewer Rekonsiliasie vir 2015/16 2015 Jaarlikse Werkgewer Rekonsiliasie
(1 Maart 2014 - 28 Februarie 2015)
en
2016 Jaarlikse Werkgewer Rekonsiliasie
(1 Maart 2015 - 29 Februarie 2016)
 

Om jou rekonsiliasie aanlyn te voltooi is die vinnigste, maklikste en mees gerieflike opsie.  Jy kan een van die volgende gebruik: 

Top Wenk:  Indien jy probleme ondervind as gevolg van duplikaat of onvolledige EMP501-indienings gemaak op [email protected] ™ Employer, lees hier meer.  
 
Kopieë van alle verklarings ingedien en verwante stawende dokumente (relevante materiaal) moet vir vyf jaar gehou word.    
 
Top Wenk:  Sou jou indiening nie oor drie elemente [EMP201, betalings ingedien en
IRP5/IT3(a)’s)] balanseer nie, sal ons jou per brief in kennis stel.  

Last Updated: 19/04/2017 1:53 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ