BELASTING OP HUURINKOMSTE 

Wat word beskou as huur van residensiële akkommodasie?

As ‘n individu ‘n eiendom uitverhuur en huurinkomste daaruit ontvang, word dit belasbaar.
Huur van residensiële akkommodasie sluit in:
 • vakansiehuise
 • bed-en-ontbyt instellings
 • gastehuise
 • onderverhuur van ‘n gedeelte van jou huis bv. ‘n kamer of ‘n tuinwoonstel
 • woonhuise en
 • ander soortgelyke residensiële wonings.    

Hoe word belasting op huurinkomste bereken? 

Die huurinkomste wat jy ontvang moet by enige ander belasbare inkomste wat jy het, getel word. 
Enige bedrag wat aan jou betaal word addisioneel tot die maandelikse huur, is ook onderworpe aan inkomstebelasting.   Hierdie addisionele bedrae of huurpremies word gewoonlik in die vorm van enkelbedrae betaal in die begin van die verhuring en die volle bedrag is onderworpe aan belasting in die jaar wat dit toeval of ontvang is. 
‘n Terugbetaalbare deposito deur ‘n huurder betaal, is nie belasbaar nie, op voorwaarde dat dit apart in ‘n trustrekening gehou word en nie deur jou gebruik is nie.  Maar as die huurder die deposito verbeur, word dit belasbaar.   

Kan die belasbare bedrag verminder word?

Ja, die belasbare bedrag (huurinkomste) kan verminder word, aangesien jy onkostes kan aangaan gedurende die tydperk wat die eiendom verhuur was.  Slegs onkoste aangegaan in die produsering van hierdie huurinkomste kan voor geëis word.  Enige kapitaal en/of privaatonkostes sal nie as aftrekkings toegelaat word nie.   

Watter onkostes word toegelaat?

Onkostes wat van belasbare inkomste afgetrek mag word, sluit in: 
 • erfbelasting
 • rente op verband
 • advertensies
 • agentskapfooie van eiendomsagente
 • versekering (slegs huiseienaars, nie huisinhoud nie)
 • tuindienste
 • herstelwerke met betrekking tot die verhuurde area en
 • sekuriteits- en eiendomsheffings

Watter uitgawes word nie toegelaat nie?

Instandhouding en herstelwerk moet as spesifieke kostes noteer word en moet nie met verbeteringskostes verwar word nie.  Laasgenoemde is ‘n kapitaal uitgawe wat by die basiskoste van die eiendom ingesluit moet word om die kapitaalwins (of verlies) effektiewelik te verminder met die verkoop van die eiendom vir kapitaalwins doeleindes
 
Wanneer dit by eise vir BTW-uitgawes kom, is die voorsien van ‘n woning ‘n vrygestelde voorsiening vir BTW-doeleindes en jy kan nie BTW aftrek vir sy onkostes nie.   

Wat as die uitgawes die huurinkomste oorskry? 

Sou die uitgawes die huurinkomste oorskry, moet die verlies beskikbaar wees om verreken te word teen ander inkomste deur die eienaar verdien, solank die verliese nie omhein is in terme van heersende teenvermydingsbepalings nie.  Vir meer inligting, sien ons Guide on ring-fencing of assessed losses arising from trade conducted by individuals.
 
Die huiseienaar moet effektiewelik SARS kan tevrede stel dat hy handel ter goeder trou deur die verhuring van sy eiendom.  
 
 
Last Updated: 15/11/2018 9:21 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ