I-APP YE-EFILING YAKWA SARS NE-MOBISITE

Iyini i-App ye-eFiling yakwa-SARS?

I-App ye-eFiling yakwa-SARS iluhlelo lukamakhalekhukhwini ongalufaka ocingweni lwakho ulutheza ku-App Store ( kwabanezinto zakwa-Apple) kumbe ulutheze ku-Google Play Store (kulabo abasebenzisa izingcingo ze-Android)  ukuze ukwazi ukugcwalisa ngalo futhi ulethe Imbuyiselo yakho yeNtelangeniso (i-ITR12).
 
Yiziphi izingcingo ezisebenzelana kahle nale-App ye-eFiling yakwa-SARS?
  • I-iPhone 4/4S/iPhone 5  ene- iOS v6+
  • I-iPhone6 /iPhone 6s  kanye ne-iPhone 6 Plus
  • I-iPad
  • iPad mini ene- iOS v6+
  • Izingcingo ze-Androd
  • Ama-Tablet e-Android

Ngiyitheza kanjani le-App ye-eFiling yakwa-SARS?

Izingcingo ze-Apple
Kwizingcingo ze- Apple, kufanele kulandelwe lezi zigaba ezilandelayo uma utheza i-App  ye-eFiling yakwa-SARS:
 
1. Vula i-App Store ngokuthinta ebhokisini layo elisesithebeni samakhethelo ocingweni lakho le-Apple.
 
 

2. Bhala “SARS eFiling”  ebhokisini lokucinga elibhalwe -Search.
 
3. Cindezela ku-FREE:
 
 

4. Cindezela ku- INSTALL APP:
 
 

5. Bhala i- APPLE ID  kanye neGamamvume bese ucindezela u-OK ukuze uqhubeke.
 


6. I-App izoqala ingene, bese iyazixhuma njengoba kuvezwe lapha ngezansi. 
 

 
7. I-App yakwa-SARS yama-Smartphone izovezwa ebuseni bocingo lwakho.

 
Izingcingo ze-Android
 
Kwizingcingo ze-Android, i-eFiling App yakwa-SARS ungayitheza ku-Google Play Store:
 
1. Vula i-Play Store ngokucindezela ibhokisi le-Play Store esithebeni samakhethelo socingo lwakho.
 
 

2. Ngena ngemininingwane yakho ye-akhawunti yakwa-Google ku-Play Store.
 
3. Bhala SARS Mobile eFiling ebhokisini lokucinga elibhalwe u-Search.
 
 

Cindezela ku- Install.
 
Uma uhlelo lokufaka seluphothuliwe, kuzoba khona uphawu olungukunqamulela oluzoba socingweni lwakho.
 
Faka isibongo kanye negamamfihlo ukuze ukwazi ukungena kwi-eFiling
Last Updated: 16/09/2016 9:30 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ