BELASTINGSEISOEN VIR INDIVIDUE 2017

Die 2017 Belastingseisoen vir Individue is nou oop.  
 
eFilers kan vanaf 1 Julie indien, terwyl ons takke en kontaksentrum vanaf 3 Julie 2017 oop is om jou te help. 

Die sperdatums is soos volg:

​Kanaal Sperdatum​ Soort Belastingpligtige​
Per hand – gepos of in valgleuf by SARS-tak ​ ​22 September 2017 ​Nie-voorlopig en voorlopig
​eFiling of elektroniese indiening by SARS-tak ​24 November 2017 ​Nie-voorlopig
eFiling​ ​31 Januarie 2018 ​Voorlopig


Wat is nuut? 14 Julie 2017 – Weglating van bronkode 4582

Met die implementering van die Pensioenhervormingsvereistes, is inligtingskode 4582 (vergoedingsdeel van inkomste ingesluit onder kodes: 3701 Reistoelaag, 3702 Vergoedbare Reistoelaag, 3802/3816 Gebruik van Werkgewer-verskafde voertuig) en die waarde daarvan is uitgelaat in die indieningslêer geskep deur e@syFile™ Employer. Vir meer oor wat  Werkgewers moet doen en wat Werknemers moet doen, klik hier.
 

Wenke vir die indiening van jou belastingopgawe

 • Verkry jou eFiling-intekennaam en herstel jou wagwoord nou indien jy dit vergeet het.
 • Maak seker dat jou persoonlike inligting in die belastingopgawe op datum is.
 • Alle bankbesonderhede moet korrek wees. 
 • Hou al die stawende dokumente gereed: 

  • Bewys van inkomste soos:
   • IRP5/IT3(a) van jou werkgewer of pensioenfonds IRP5/IT3(a) van jou werkgewer of pensioenfonds IRP5/IT3(a) van jou werkgewer of pensioenfonds
   • Belastingsertifikate vir beleggingsinkomste IT3(b)
   • Belastingvrye Beleggingsertifikate IT3(s)
   • Finansiële state (bv. vir besigheidsinkomste), ens.

  • Bewys van aftrekkings soos: 
   • Mediese skemabydraes-sertifikate en kwitansies 
   • Voltooide bevestiging van diagnose van gestremdheid-vorm (ITR-DD) indien jy enige uitgawes ten opsigte van gestremdheid wil eis
   • Uittree-annuïteitsfondsbydraes-sertifikate
   • Ritboek (indien jy ‘n reistoelaag ontvang of ‘n maatskappy voertuig gebruik), ens. 
Top wenk: Neem jou ID-boek, paspoort of bestuurslisensie saam wanneer jy ‘n tak besoek om jou opgawe in te dien.  

Veranderinge aan die ITR12-belastingopgawe 

Vir die 2017 Belastingseisoen, stel ons die volgende veranderinge aan die ITR12-belastingopgawe in werking: 
 • Mediese uitgawes
Gaan na of die inligting op jou mediese skemabelastingsertifikaat korrek is.  Indien nie, kontak jou mediese skema om dit reg te stel voor jy jou belastingopgawe indien.  Indien jou werkgewer jou mediese skemabydraes namens jou aan jou mediese fonds betaal het, sal die bedrag op jou IRP5/IT3(a)-sertifikaat vertoon, maar SARS sal nie hierdie bedrag gebruik om jou aanslag te bereken nie.   Jy moet die mediese uitgawes-afdeling op jou ITR12 voltooi deur die gebruik van die inligting op jou mediese skemabelastingsertifikaat.  Vir meer inligting oor veranderinge aangaande mediese uitgawes, verwys na Medical expenditure.
 • Uittree-annuïteitsfondsbydraes 
Indien jy aftrekkings wil eis vir uittree-annuïteitsfondsbydraes deur jou gemaak, moet jy die individuele polisnomme(s) en die naam/name van die versekeraar(s) of fonds(e) van elkeen verskaf.  
 • Inkomste uitgekeer/gevestig as begunstigde van ‘n Trust(s)
Indien jy inkomste as begunstigde van ‘n trust(s) ontvang het, moet die besonderhede vir elke trust asook die besonderhede oor plaaslike en buitelandse inkomste afkomstig van elk van die trusts individueel verskaf word.  Die trustinkomste van meer as een trust moet nie saamgetel word nie, maar moet in afsonderlike kompartemente verskaf word.  
 • Gestremdheid
Addisionele inligting van elke kwalifiserende persoon met ‘n gestremdheid, moet op die ITR12 voltooi word.  Indien jy, jou eggenoot of kwalifiserende kind(ers) deur ‘n behoorlik geregistreerde mediese dokter gediagnoseer is en jy wil aftrekkings eis, moet jy die volgende inligting verskaf: 
  • die geboortedatum van die kwalifiserende persoon/persone
  • die erns van die gestremdheid volgens die ITR-DD
  • die datum waarop die mees onlangse Bevestiging van Diagnose van Gestremdheid (ITR-DD)-sertifikaat deur ‘n mediese dokter voltooi is 
  • die mediese praktyknommer van die geregistreerde mediese dokter wat die ITR-DD voltooi het. 
 Waar daar meer as een persoon met ‘n gestremdheid is, word gedetaileerde inligting per persoon vereis. 
 
 Top wenk:  Moenie die ITR-DD indien nie.  Ons sal jou laat weet indien ons dit nodig het.   
 • Suid-Afrikaanse Inwonerskapstatus
Belastingpligtiges sal moet aandui, waar van toepassing, op watter datum gedurende die toepaslike jaar van aanslag (bv. 1 Maart 2016 tot 28 Februarie 2017) hul nie langer meer ‘n inwoner van die Republiek van Suid-Afrika was nie. 
 • Betrekkingstatus
Belastingpligtiges wat werkloos was vir die volle jaar van aanslag (bv. 1 Maart 2016 tot 28 Februarie 2017), en geen vorm van inkomste ontvang het nie (insluitend geen kapitaalwins/verlies nie) sal dit op die ITR12 moet aandui.  Belastingpligtiges wat werkloos was vir enige tydperk gedurende die toepaslike jaar van aanslag, sal ook die tydper(e) van werkloosheid moet aandui in die spesifieke kompartemente op die ITR12 verskaf.    
 • Belastingpligtige-verifiëringstelsel
Ons het addisionele veiligheidsmaatreëls by ons takke in werking gestel vir belastingpligtiges wat hulle bankbesonderhede of toepaslike geregistreerde besonderhede by SARS moet verander. Jy sal geverifieer word om seker te maak dat jou inligting veilig is.  Onthou, belastingpligtiges wat vir eFiling geregistreer is, kan hulle bankbesonderhede en toepaslike geregistreerde besonderhede op eFiling verander.  Indien die geldigverklaring van jou bankbesonderhede onsuksesvol is op eFiling, sal jy versoek word om ‘n SARS-tak te besoek om jou bankbesonderhede in persoon geldig te verklaar.  Onthou, meeste persoonlike besonderhede kan op eFiling verander word - slegs onder sekere omstandighede kan jy nodig hê om ‘n SARS-tak te besoek om die besonderhede te verander. 
 Verifiëringsproses:
  • Verskaf jou ID
  • Ons sal jou vingerafdruk skandeer
  • Ons sal jou foto neem
  • Ons sal hierdie inligting vergelyk met die inligting by die Departement van Binnelandse Sake om seker te maak dat dit dieselfde as hulle rekords is. 

 • Pasop vir slenters
Moenie ‘n slagoffer van belastingidentiteitsbedrog word nie – beskerm jou belastingpligtige inligting, bankbesonderhede, intekennaam en wagwoord te alle tye. 
Pasop vir mense wat aanbied om jou belastingopgawe te voltooi met die belofte dat hulle vir jou ‘n terugbetaling kan kry.  Werk slegs deur geregistreerde belastingpraktisyne.  Indien jy sake doen met mense wat beweer dat hulle vir jou ‘n terugbetaling kan kry, is jy ook skuldig aan wetsverontagsaming. 

Top wenk: SARS sal nooit jou bank- of persoonlike besonderhede in enige korrespondensie versoek wat jy deur pos, e-pos of SMS ontvang nie.  SARS sal ook nie vir jou korrespondensie met hiperskakels na hul webtuiste stuur nie.    

Benodig jy hulp?

 • Skakel die SARS-kontaksentrum by 0800 00 7277
  • Moenie in die kontaksentrumtou wag nie – gebruik die Call Back-opsie en ‘n SARS-agent sal jou terugskakel.  Die Call Back-opsie sal aangebied word nadat jy vir ‘n sekere tydperk in die tou gewag het.  Jy sal vir bepaalde persoonlike inligting gevra word, insluitend ‘n nommer om jou op terug te skakel.  Wanneer die Call Back-funksie suksesvol aangebied is, sal ‘n tounommer bespreek word en jy kan die oproep beëindig en vir ‘n vriendelike SARS-agent wag om jou terug te skakel.  Vir Belastingseisoen 2017, is die Call Back-funksie beskikbaar gedurende SARS-kontaksentrumure, Maandae tot Vrydae van 08:00 tot 18:00.
  • Laat ‘n vriendelike SARS-kontaksentrumagent jou lei terwyl jy eFile, met die gebruik van Help-You-eFile.
 • Besoek jou naaste SARS-tak. 
 • Jy kan ook een van ons belastingwerkswinkels bywoon of jou naaste SARS mobiele eenheid besoek.
 • Indien jy jou wagwoord vergeet het, kan jy dit herstel deur die SARS-kontaksentrum te skakel en ‘n eenvoudige proses te volg.  Sien ons eenvoudige selfdiensproses.  
Top wenk: Bly ingelig deur gereeld die webtuiste te besoek vir verdere opdaterings oor 2017 Belastingseisoen, of selfs beter, teken in op ons RSS-voere en jy sal attent gemaak word wanneer enige veranderinge aangebring word op die blaaie waarop jy ingeteken is!

 

Last Updated: 01/08/2017 9:45 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ