​HOE OM VIR OMSETBELASTING TE BETAAL

Daar is drie betaaldatums: 
  • 1ste betaling is die middel van die belastingjaar op die laaste werksdag van Augustus d.i. 29 Augustus 2014 op die TT02 – Betalingsadvies vir Omsetbelasting   
  • 2de betaling is aan die einde van die belastingjaar op die laaste werksdag van Februarie d.i. 27 Februarie 2015 op die TT02 – Betalingsadvies vir Omsetbelasting  
  • Finale betaling is na die jaarlikse TT03 – Omsetbelastingopgawe ingedien en geprosesseer word.  
Die eerste twee interim betalings moet gemaak word gebaseer op die geskatte belasbare omset van die besigheid vir daardie belastingjaar.  Na die einde van die belastingjaar, moet ‘n omsetbelastingopgawe (TT03) voltooi word wat die werklike belasbare omset van die bedryf vertoon.  Enige tekortkoming/oorbetalings word dan betaalbaar/terugbetaalbaar. 
 
Die tweede interim betaling moet gelyk wees aan die bedrag omsetbelasting betaalbaar op die skatting vir die volle jaar, minus die eerste interim betaling. 
 
Rente word gehef vir die aantal dae waarvoor enige deel van die belasting onbetaald bly. 
 
Waar die geskatte belasbare omset vir die tweede interim betaling minder as 80 persent van die werklike betaalbare omset vir die jaar van aanslag is, sal ‘n onderskattingsboete, gelyk aan 20 persent van die verskil tussen die volgende, gehef word: 
  • Belasting betaalbaar op die geskatte belasbare omset; en
  • Belasting betaalbaar op die werklike belasbare omset vir die jaar van aanslag.
SARS kan die interim betalings, betaalbaar deur ‘n mikrobesigheid, skat in die geval waar die besigheid versuim om sodanige betaling te maak of in die geval waar SARS nie tevrede is met die betaalde bedrag ten opsigte van die interim betaling nie. 
 
Indien enige dag gespesifiseer vir enige betaling om gemaak te word, op ‘n Saterdag, Sondag of openbare vakansiedag val, moet die betaling nie later as die laaste werksdag voor die Saterdag, Sondag of openbare vakansiedag gemaak word nie. 
 
Top wenk: Onthou om die tydperk wat dit neem om betalings deur ‘n bank of OTM te prosesseer in gedagte te hou.  
 
Waar betalings elektronies gemaak word, laat toe vir die bank se afsluittyd vir ‘n klaringstydperk wat tussen twee en vyf dae kan neem. 
 
Last Updated: 13/12/2017 3:14 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ