​BELASTINGTYDPERKE VIR BTW-ONDERNEMERS 

Watter belastingtydperke is beskikbaar vir BTW? 

Die volgende vyf katogorieë van belastingtydperke is beskikbaar: 
 • Kategorie A

  • Onder hierdie katogorie word ‘n ondernemer vereis om een opgawe vir elke twee kalendermaande, wat eindig op die laaste dag van Januarie, Maart, Mei, Julie, September en November, in te dien. 
  • Die Kommissaris sal bepaal of die ondernemer in hierdie katogorie val. 
 • Kategorie B

  • Onder hierdie katogorie word ‘n ondernemer vereis om een opgawe vir elke twee kalendermaande, wat eindig op die laaste dag van Februarie, April, Junie, Augustus, Oktober en Desember, in te dien.
  • Die Kommissaris sal bepaal of die ondernemer in hierdie katogorie val. 
 • Kategorie C

  • Onder hierdie katogorie word ‘n ondernemer vereis om een opgawe vir elke kalendermaand in te dien. 
  •  ‘n Ondernemer sal in hierdie katogorie val indien: 
   • die totale waarde van belasbare voorrade deur die ondernemer gemaak, R30 miljoen in enige aaneenlopende tydperk van 12 maande oorskry het of waarskynlik sal oorskry,
   • die ondernemer skriftelik aansoek gedoen het om in hierdie katogorie geplaas te word, of
   • die ondernemer aanhoudend versuim om enige verpligtinge na te kom soos vereis deur die BTW-wetgewing. 
 • Kategorie D

  • Onder hierdie katogorie word ‘n ondernemer vereis om een opgawe vir elke ses kalendermaande, wat eindig op die laaste dag van Februarie en Augustus, in te dien.  
  • Hierdie katogorie is hoofsaaklik van toepassing op ‘n ondernemer wat -
   • boerderybedrywighede aanvoer waar die totale waarde van belasbare voorrade minder is as R1.5 miljoen vir ‘n tydperk van 12 maande, 
   • ‘n mikrobesigheid is wat ingevolge die Sesde Bylaag tot die Wet op Inkomstebelasting geregistreer is.  
 • Kategorie E

  • Onder hierdie katogorie word ‘n ondernemer vereis om een opgawe vir elke twaalf maande, wat eindig op die laaste dag van die ondernemer se jaar van aanslag, in te dien. 
  • Hierdie katogorie is van toepassing op ‘n ondernemer wat ‘n maatskappy of ‘n trustfonds is.  Addisionele kriteria, om in hierdie katogorie te val, is uiteengesit in Hoofstuk 2 van die VAT 404 guide.
 
Last Updated: 22/11/2017 9:57 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ