​BTW 

Wat is BTW?

Belasting op Toegevoegde Waarde is algemeen bekend as BTW. BTW is ‘n indirekte belasting op die verbruik van goedere en dienste in die ekonomie.  Inkomste word vir die regering gegenereer deur bepaalde besighede te vereis om vir BTW te registreer en dit op belasbare verskaffing van goedere en dienste te hef.  Hierdie besighede word ondernemers wat as agente namens die regering optree deur die BTW in te samel. 

BTW word gehef op elke stadium van die produksie- en verspreidingsproses en is proporsioneel tot die prys gehef vir goedere en dienste.  

BTW word tans gehef teen die standaardkoers van 14% op die verskaf van meeste goedere en dienste en op die invoer van goedere.  Die BTW op die invoer van goedere word deur doeane ingesamel.  Daar is ‘n beperkte reeks goedere en dienste wat aan BTW onderhewig is teen die nulkoers of wat vrygestel is van BTW. 

Wie moet vir BTW registreer?

Enige persoon wat ‘n besigheid bedryf, kan vir BTW registreer.  Jy kan eenmalig vir al die verskillende belastings registreer deur die kliënte inligtingstelsel. Die term ‘persoon’ is nie slegs tot maatskappye beperk nie, maar sluit ook, onder andere, individue, vennootskappe, trustfondse, buitelandse skenkerbevondsde projekte en munisipaliteite in.  Om te registreer, moet ‘n aansoekvorm voltooi word en ‘n vasgestelde proses gevolg word, wat beide op ons blad, Hoe om vir BTW te registreer, gevind kan word. 
 
Dit is verpligtend vir ‘n persoon om vir BTW te registreer indien die belasbare voorrade gemaak of wat gemaak gaan word, R1 miljoen in enige twaalf maandetydperk oorskry. 
 
‘n Persoon kan ook kies om vrywilliglik te registreer indien die belasbare voorrade gemaak in die afgelope twaalf maande, R50 000 oorskry.   Vanaf die 1ste Maart 2012 kan kwalifiserende mikrobesighede wat omsetbelasting geregistreer is, ook kies om vir BTW te registreer mits al die voorwaardes vir vrywillige BTW-registrasie nagekom is. 
 
‘n Persoon wat verplig is om vir BTW te registreer, word na verwys as ‘n ondernemer. 

Wanneer moet ek opgawes indien en betalings maak?

‘n Ondernemer word vereis om BTW-opgawes in te dien en betalings te maak (of terugbetalings te eis) van die BTW-aanspreeklikhede ooreenstemmig die belastingtydperk aan die ondernemer geallokkeer.  Die BTW-opgawes en –betalings word gewoonlik ingedien/gemaak op of voor die 25ste dag na die einde van die belastingtydperk.  Laat BTW-betalings sal aan boetes en rente onderhewig wees.

 

Betalingsmetodes Opgawe sperdatum ​Betaling sperdatum
Betalings by ABSA, Albaraka Bank Beperk, Bank van Athene, ENB,
HBZ Bank Bpk, Nedbank en Standard Bank.
25ste ​25ste
Elektroniese Fonds Oorplasing (insluitend internet bankdientste) ​25ste ​25ste
Opgawe en betaling deur eFiling of Elektroniese Fonds Oorplasing (internet bankdienste) ​Laaste werksdag ​Laaste werksdag
 

Top Wenk: Op 19 Oktober 2012, het SARS in ‘n kennisgewing uitgereik dat ondernemings wat eFiling gebruik, kan voortgaan om hul BTW-verklarings op die 25ste van die maand in te dien.  Die voordeel van geen rente, boetes of vervolging nie, sal in werking bly indien die verklaring en betaling deur eFiling (of EFO) op of voor die laaste werksdag van die maand ingedien word. 

Hoe verkry ek toegang tot ouer BTW-verwante dokumente?

Die SARS-webtuiste is nie gasheer vir ou of onttrekte dokumente nie, behalwe die wat deur die Regs- & Beleidafdeling besit word, byvoorbeeld vroeër gepubliseerde proklamasies, regulasies en regeringskennisgewings, asook argief kopieë van VATNews.

Die VATNews kopieë kan in die Legal & Policy Archive gevind word wat vir navorsing en verwysingsdoeleindes beskikbaar gestel is. 
 
Last Updated: 15/01/2018 11:58 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ