WERKNEMERSBELASTING [LOPENDE BETAALSTELSEL (LBS)

 Wat is nuut?

Sien ‘n volledige lys gereelde vrae oor e@syFile. gereelFAQ's.

 • 1 September 2016 - Die nuutste e@syFile™ vrystellingsnotas is weergawe 6.7.4.

 • 1 September 2016 - Interim Werkgewer Rekonsiliasie 2016
  Werkgewers word vereis om 'n EMP501 in te dien wat die bedrae in hul EMP201'e verklaar, die betalings wat gemaak is en die belastingwaardes van die Werkgewersbelastingsertifikate [IRP5/IT3(a)] vir Lopende Betaalstelsel (LBS), Vaardigheidontwikkelingsheffing (SDL), Werkloosheidversekeringsfonds (WVF) en Indiensnemingbelastingaansporing (ETI), bevestig of regstel.  Die interim rekonsiliasie is vir die ses maande transaksie tydperk vanaf 1 Maart tot 31 Augustus en moet gedurende September tot Oktober ingedien word.

  Vir die 2016 Interim Werkgewer Rekonsiliasie moet die volgende wetgewing- en stelselveranderinge op gelet word:
  • Vanaf 1 Maart 2016 is bydraes tot Pensioen-, Voorsorg- en Uittree-annuïteitsfondse aftrekbaar vir salarisrolbelastings
  • Nuwe bronkodes (3817, 3825, 3828) is geskep om te onderskei tussen Pensioen-, Voorsorg- en Uittredebydraes en nuwe bronkode (4582) is geskep om die totale waarde van "vergoedingsporsie" aan te dui waar die bronkodes 'n 20/80 verdeling toelaat.
  • Mediese uitgawes belastingkrediet vir mense oor 65 jaar wat steeds werksaam is, is bekendgestel
   o Nuwe bronkode (4120) is geskep om die addisionele mediese uitgawes belastingkrediet vir werknemers oor 65 jaar vas te lê
  • Belastingpligtiges sal 'n Versoek om Regstelling kan indien, met betrekking tot tydperke wat geoudit is, na die oudit afgehandel is. Oudit uitslagte sal aan belastingpligtiges gekommunikeer word deur middel van e-posadresse wat SARS op rekord het - briewe sal slegs gepos word aan belastingpligtiges wat nie 'n e-posadres op hul profiel gelys het nie.
  • EMP501 is opgedateer om werkgewers in staat te stel om beide die EMP501 en IRP5/IT3(a) saam te druk. Daar is ook 'n opsie vir belastingpligtiges om die posadres in hul eie verkose, ongestruktureerde formaat te skryf.
  • e@syfileTM Werkgewer verbeterings sluit in 'n opgradering na Windows 8, asook grootmaat drukwerk van die IRP5/IT3(a)-sertifikate.
  • Vaslegging van 'n EMP201-opgawe voor 1999 sal toegelaat word.

 • 22 Augustus 2016 - Mid-jaar Werkgewer Rekonsiliasie begin op 1 September 2016

  Werkgewers word vereis om hulle Lopende Betaalstelsel (LBS) Jaarlikse Werkgewer Rekonsiliasie Verklarings (EMP501) tussen 1 September en 31 Oktober 2016 by SARS in te dien, en daardeur salarisrol belastingbedrae wat gedurende die 1 Maart tot 31 Augustus 2016 tydperk verklaar is, te bevestig of reg te stel.

 • 18 April 2016 - Jaarlikse Werkgewer Rekonsiliasie
  Die Jaarlikse Werkgewer Rekonsiliasie begin op 18 April 2016. Wees gereed - begin solank jou inligting bymekaar maak en teken in op ons RSS-voere om ingelig te bly.

 •   1 April 2016 - Jaarlikse Werkgewer Rekonsiliasie

  Werkgewers word vereis om hul Lopende Betaalstelsel (LBS) Jaarlikse Werkgewer Rekonsiliasies tussen 18 April en 31 Mei 2016 by SARS in te dien, en daardeur salarisrol belastingbedrae wat gedurende die 2015/2016 belastingtydperk verklaar is, te bevestig of reg te stel.

  Hierdie jaar word werkgewers aangemoedig om elke werknemer se persoonlike en finansiële besonderhede akkuraat te verifieer en op te dateer, voor hul Jaarlikse Rekonsiliasie Verklaring (EMP501) en Werknemers Inkomstebelastingsertifikate [IRP5/IT3(a)'e] by SARS ingedien word.

  Sou hierdie besonderhede verkeerd wees op 'n IRP5-sertifikaat, sal die werknemer nie in staat wees om sy/haar Inkomstebelastingopgawe vir Individue (ITR12) gedurende die Belastingseisoen in te dien nie.  Individue sal nie meer in staat wees om enige regstellings te maak aan die vooraf-ingevulde IRP5-besonderhede op hul opgawes nie. 

  In gevalle waar besonderhede verkeerd is, sal werknemers hulle na hul afsonderlike werkgewers moet wend wat die nodige veranderinge op die IRP5 sal moet maak en oor in te dien by SARS.  Hierdie proses kan tydrowend wees en kan dit vir werknemers bemoeilik om betyds in te dien.

  Werkgewers speel 'n baie belangrike rol in die inkomstebelastingsiklus wat effektiewelik op 18 April begin met die indiening van die jaarlikse rekonsiliasies. Ons maak staat op jou samewerking om die indiening van ITR12's later in die jaar so kommervry as moontlik te maak vir almal wat betrokke is. Benodig jy hulp? Skakel die SARS-kontaksentrum by 0800 00 7277.

 • 20 Januarie 2016 - Die 2017 BRS vir LBS Werkgewer Rekonsiliasie is gepubliseer:
Business Requirement Specification (BRS)​ ​Jaar van toepassing
BRS – LBS Werkgewer Rekonsiliasie vir 2017  NUUT!​ 2017 Jaarlikse Werkgewer Rekonsiliasie
(1 Maart 2016 – 28 Februarie 2017)
BRS – LBS Werkgewer Rekonsiliasie vir 2015/16 ​ ​2016 Jaarlikse Werkgewer Rekonsiliasie
(1 Maart 2014 - 29 Februarie 2015)
en
2015 Jaarlikse Werkgewer Rekonsiliasie
(1 Maart 2015 - 28 Februarie 2016)

 

Wat is dit?

Werknemersbelasting verwys na die belasting wat ‘n werkgewer moet aftrek van die vergoeding betaal of betaalbaar aan 'n werknemer.   Die aftrek- of weerhoudingsproses van belasting van ‘n werknemer se vergoeding, soos dit verdien word, staan bekend as LBS.
 
'n Werkgewer wat by SARS geregistreer is, of aanspreeklik is om te registreer, vir LBS en/of Vaardigheidontwikkelingsheffing (SDL) doeleindes, is ook aanspreeklik om by SARS te registreer vir die betaling van Werkloosheidversekeringsfonds (WVF) bydraes aan SARS.  

Vir wie is dit?

 Die bedrae afgetrek of teruggehou moet deur die werkgewer aan SARS oorbetaal word op 'n maandelikse basis, deur die voltooiïng van die Maandelikse Werkgewer Verklaring (EMP201). Die EMP201 is 'n betalingsverklaring waarin die werkgewer die totale betaling verklaar tesame met die allokerings vir LBS, SDL, WVF en/of Indiensnemingaansporing (ETI) verklaar, indien nodig. 'n Unieke Betalingverwysingsnommer (PRN) sal vooraf op die EMP201 ingevul wees en sal gebruik word om die werklike betaling met die toepaslike EMP201-betalingsverklaring te koppel.

Hoe en wanneer moet dit betaal word?

Dit moet binne 7 dae na die einde van die maand waarin dit afgetrek is, oorbetaal word. Indien die laaste dag vir betaling op ‘n naweek of publieke vakansiedag val, moet die betaling op die laaste werksdag voor die naweek of publieke vakansiedag gemaak word.
 
Die volgende betaalmetodes is beskikbaar (vanaf 1 April 2016):
Let asseblief dat hierdie veranderinge nie op Doeane van toepassing is nie.
 
Let wel:
 
Werkgewers wat Werknemersbelasting van as R10 miljoen in enige 12 maande tydperk betaal of moontlik sal betaal, moet Werknemersbelasting Verklarings indien en betalings elektronies maak.

 

 

 

Last Updated: 05/02/2018 11:06 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ