​SKULD JY GELD AAN SARS?

Wat is nuut?

 
9 Maart 2018 - SARS het agt eksterne skuldinvorderingsagentskappe aangestel om van die R16.6 miljard in uitstaande skuld aan SARS in te vorder. Die doel van die aanstelling is om inkomste-invordering op te skerp deur die invordering van ouer, en relatief kleiner skuldbedrae, uit te kontrakteer.  Die kontrak tree onmiddelik in werking en sal tot en met 28 Februarie 2019 in werking wees.
 
Tans skuld 2.3 miljoen belastingpligtiges en handelaars SARS bykans R150 miljard.
 
Die agentskappe wat aangestel is, is:
 • CSS Credit Solution Services (Edms) Bpk.
 • ITC Business Administrators (Edms) Bpk.
 • Medaco Capital Services (Edms) Bpk.
 • New Integrated Credit Solutions (Edms) Bpk.
 • Norman Bisset & Associates Group (Edms) Bpk.
 • Revenue Consulting (Edms) Bpk.
 • Transactional Capital Recoveries (Edms) Bpk.
 • Van De Venter Mojapelo (Edms) Bpk.
Belastingpligtiges en handelaars met uitstaande rekeninge kan daarom verwag om kommunikasie van die aangestelde agentskappe te ontvang.
 
Diegene met navrae, word aangemoedig om die SARS-kontaksentrum te skakel by 0800 00 7277 (0800 00 SARS) of om hier terugvoer aan SARS te stuur.
 
Neem asseblief kennis:  Jaareinde betalings
 
Die sperdatum vir uitstaande belastingopgawes en betalings wat teen einde Maart verskuldig is, is Donderdag, 29 Maart 2018, voor Paasfees.  As gevolg van die langnaweek, word belastingpligtiges versoek om asseblief teen 12:00 die middag te betaal.  Betaal gerieflik aanlyn, betyds - vermy boetes en rente. Laatkommers sal moet opdok!

Bestuur jou belastingskuld 

Het jy enige uitstaande belasting? Het jy hulp nodig om te besluit wat om te doen of wie om te kontak?
Hierdie blad sal inligting aan jou verskaf wat sal help om jou belastingskuld uit te sorteer.
Belastingpligtiges, hetsy individue of besighede, word vereis om ten volle belastingnakomend te wees deur opgawes betyds in te dien en betalings betyds te maak.
In gevalle waar belastingpligtiges nie-nakomend is nie en uitstaande belastingskuld het, is SARS se skuldbestuurafdeling toegewyd daartoe om besighede en individue by te staan om ten volle nakomend te word.

Hoeveel skuld ek?

Daar is drie maniere waarop jy kan uitvind hoeveel belasting jy skuld:
 
1. Skakel die SARS-kontaksentrum:
 
Daar is twee nommers om te skakel
 
 • 0800 00 SARS (7277) - tussen 08:00 en 17:00 Maandae tot Vrydae.
 • +27 11 602 2093 (indien jy vanuit die buiteland skakel) - tussen 08:00 en 16:00 plaaslike Suid-Afrikaanse tyd, Maandae tot Vrydae.
Stappe om te volg:
 • Skakel die SARS-kontaksentrum en versoek 'n rekeningstaat.
 • Jy sal versoek word om jou belastingverwysingsnommer te verskaf.
 • Indien jy nie jou belastingverwysingsnommer het nie, kan jy jou ID-nommer of die besigheidsregistrasienommer aan die SARS-kontaksentrumagent verskaf.
 • Let asseblief dat die SARS-kontaksentrumagent 'n egverklaringsproses sal volg.
2. Besoek jou naaste SARS-tak en versoek 'n rekeningstaat.
3. Teken aan by eFiling en versoek 'n rekeningstaat.

Hoe maak ek 'n betaling?

Die volgende betaalmetodes is beskikbaar (vanaf 1 April 2016):
 • eFiling
 • Elektroniese oorbetalings (EFT)
 • Betalings by 'n bank:  Alle betalings kan by enige ABSA, Albaraka Bank Beperk, Bank van Athene, Capitec, FNB, Habib Bank Zurich (HBZ), HSBC, Nedbank, Mercantile of Standard Bank-tak gemaak word.
 • Geen betalings kan by 'n SARS-tak gemaak word nie.  Tjeks wat aan SARS gepos/afgelewer word, sal aan die kliënt teruggestuur word.
Let asseblief dat hierdie veranderinge nie op Doeane van toepassing is nie.
 
Vir meer inligting en besonderhede oor hoe om elk van die betalingsmetodes hierbo te gebruik, klik hier​.

Wat as ek nie die volle bedrag nou kan betaal nie?

Om boetes en rente te vermy, is dit beter om opgawes betyds in te dien en betalings betyds te maak.
Indien jy nie tans in staat is om jou belastingskuld te betaal nie, kontak SARS asseblief sonder huiwer.
In bepaalde omstandighede kan ons 'n ooreenkoms met jou bereik om jou belastingskuld uit te stel vir latere betaling of vir betaling in paaimente. 
 
Let asseblief op die volgende:
 • SARS het die opsie om die versoek af te keur.
 • Rente sal oploop op enige onbetaalde skuld.
 • Indien jy nie die bepalings van die betalingsreëling nakom nie, sal die betalingsooreenkoms beëindig word en normale invorderingshandelinge weer intree. 
In bepaalde omstandighede kan 'n skikking op jou uitstaande belastingskuld versoek word.  Jy sal egter jou finansiële posisie openlik met SARS moet bespreek.
 
Indien jy nodige het om ‘n betalingsreëling te tref, skakel ons gerus en ons sal jou bystaan en al die toepaslike dokumentasie aan jou verskaf.
 
Vir meer inligting oor hoe om ons te kontak, klik hier.

Hoe tref ek ‘n betalingsreëling?

Het jy uitstaande belastingskuld en is nie in staat om die bedrag in een paaiement te vereffen nie?
 
SARS voorsien vir 'n uitstelling, of betalingsreëling in paaiemente, vir uitstaande belastingskuld.  Jy kan ‘n versoek rig en 'n paaiement-betalingsreëling met SARS aangaan.  Dit stel jou in staat om jou uitstaande skuld in een bedrag of in paaiemente oor 'n bepaalde tydperk te vereffen, totdat jy jou totale skuld betaal het, insluitend die toepaslike rente.  Hierdie ooreenkoms sal egter aan bepaalde kwalifiserende kriteria onderhewig wees.
 
'n Betalingsreëling kan versoek word deur:

Kriteria vir betalingsreëlings

SARS kan slegs 'n betalingsooreenkoms aangaan indien:
 • Die belastingpligtige 'n tekort aan bates of likiditeit het wat redelikerwys verseker dat 'n tekort in die toekoms aangevul kan word;
 • Die belastingpligtige verwag inkomste of ander ontvangste wat gebruik kan word om die belastingskuld te vereffen;
 • Vooruitsigte van onmiddelike invorderingsaktiwiteit is swak of onekonomies, maar sal moontlik in die toekoms verbeter;
 • Invorderingsaktiwiteit sou straf wees in die bepaalde geval en die uitstelling of paaiement-ooreenkoms sal onwaarskynlik nadelig tot die belastinginvordering wees;
 • Die belastingpligtige verskaf die sekuriteit soos vereis mag word;
 • Alle uitstaande opgawes en/of rekonsiliasies is ingedien.
Wenk 1:  Die betalingsreëling moet die hele skuldbedrag dek en SARS kan slegs die versoek om betalingsreëling oorweeg wanneer nie-nakoming reggestel is (d.i. alle opgawes en/of rekonsiliasies is ingedien).
 
Wenk 2:  Indien die belastingpligtige met ‘n vorige betalingsooreenkoms oortree het, moet billike en geldige redes daarvoor verskaf word voordat nog 'n afbetalingsversoek gerig kan word.

Wat as ek nie met die skuld saamstem nie?

Indien jy nie met jou belastingskuld saamstem nie, kan jy 'n dispuut indien.
Om 'n dispuut aanhangig te maak, verwys asseblief na besware en appèlle.
Al disputeer jy die belastingskuld, bly jy onder verpligting om die skuld te betaal terwyl jou dispuut hanteer word.
 
Aansoek om opskorting van betaling kan aangevra word terwyl die dispuut hanteer word. 
Rente sal oploop op enige onbetaalde skuld.
Skakel die kontaksentrum of besoek jou naaste tak vir hulp.
 
Vir meer inligting oor hoe om ons te kontak, klik hier.
Wat as ek nie my belasting betaal nie?
Dit is 'n kriminele oortreding om nie 'n belastingopgawe in te dien teen die aangewese sperdatum nie en kan 'n kriminele oortreding wees om nie te betaal nie.
 
Indien jy nie jou belasting betaal nie, is daar 'n aantal skuldinvorderingsopsies tot SARS se beskikking:
 • Vorder die skuld in by iemand anders wat geld names jou hou d.i. Derde Party aanstellings soos jou werkgewer, bank of kliënt.  Vir meer inligting, verwys na Derde Party aanstellings
 • Reik 'n vonnis uit en plaas jou naam op die swartlys.
 • Lê beslag en verkoop jou bates.
 • Bekom 'n bewaringsbevel ten opsigte van jou bates.
 • Indien jy oorsese bates het, kan 'n bevel bekom word wat die repatriasie van die bates na Suid-Afrika afdwing en intussen jou reg op handeldryf of om te reis beperk. 
 • Jou boedel likwideer of sekwestreer
Indien jy probleme ondervind, moedig ons jou aan om ons te kontak om hierdie invorderingstappe te vermy.
 
Vir meer inligting oor hoe om met ons in verbinding te tree, klik hier.
Last Updated: 06/01/2021 12:49 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ