ULAYINI WOKUBIKA INKOHLAKALO KU-SARS

Uma ufisa ukusibikela ngezinsolo zenkohlakalo eyenziwa ngumsebenzi wakwa-SARS kwezentela noma kwezeMithekelo sinawo ulayini ongasese. 
 
Siyakubonga ukusishayela kwakho futhi sizibophezele ekulwisaneni nobugebengu kwezentela ikakhulukazi uma sikuthola ngaphakathi esikhungweni sethu.
 
Shayela inombolo yamahhala ku-0800 00 2870.
 
Kumbe ungagcwalisa ifomu lokubika izenzo ezisolisayo lapha kwi-inthanethi.
Last Updated: 16/09/2016 9:07 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ