RAPPORTEER VERDAGTE AKTIWITEITE

Ons moedig jou aan om enige verdagte aktiwiteite wat relevant is tot SARS, te rapporteer. Ons wil seker wees dat elkeen hier in Suid-Afrika sy regverdige deel belasting betaal. 

Wat word beskou as ‘n verdagte aktiwiteit? 

‘n Verdagte aktiwiteit sou insluit: 
 1. ‘n Persoon of besigheid wat vir enige soort belasting aanspreeklik is, maar dit nie betaal nie. 
 2. ‘n Persoon of besigheid wat mense indiens neem en LBS aftrek by die werknemers, maar nie IRP5-sertifikate aan die werknemers uitreik nie. 
 3. Ingevoerde goedere wat in die ope mark verkoop word teen pryse laer as die ‘koste aan wal’ (d.i. minder as wat dit sou kos om die goedere aan te koop, te vervoer, BTW te betaal en invoerregte te betaal). 
 4. ‘n Persoon of besigheid wat aanspreeklik is vir enige soort belasting, daarvoor geregistreer is, maar nie die vereiste opgawes by SARS indien nie. 
 5. ‘n Persoon wat duidelik buite sy finansiële vermoëns lewe – uitspattige lewenstyl in vergelyking met ‘n persoon met soortgelyke inkomste.  
 6. ‘n Invoerder (insluitend die klaringsagent) wat goedere meer as een keer nie verklaar het, vals verklaar het of onderverklaar het tydens invoer.
 7. ‘n Invoerder of uitvoerder (insluitend die klaringsagent) wat ‘n Bewys van Regstelling meer as een keer inlees. 
 8. ‘n Invoerder of uitvoerder (insluitend die klaringsagent) van onwettige goedere (dwelms, vuurwapens, plofstowwe, CITE beskryfde items, nagemaakte goedere). 
 9. ‘n Persoon of besigheid wat verdink word van die besit van gemengde brandstof van enige aard. 
 10. ‘n Persoon wat ‘n ongewone groot bedrag geld in enige vorm het terwyl opreis deur Suid-Afrika. 
 11. ‘n Persoon of besigheid dryf handel in goedere wat daarvan verdink word om nagemaakte van oorspronklike handelsmerke te wees. 
 12. ‘n Persoon of besigheid wat op gereelde basis goedere in- of uitvoer onder die algemene 7070-doeane kode op klaringsbriewe. 
 13. Inkomste bekom deur kriminele aktiwiteite.  
 14. ‘n Persoon of besigheid dien bedrieglike of valse eise vir BTW terugbetalings in.
 15. ‘n Persoon of besigheid is aanspreeklik om vir BTW geregistreer te wees, maar is nie. 
 16. Doeane-pakhuis onreëlmatighede.   
 17. Besighede of persone betrokke by verskillende vorme van struktuur finansiering.  
 18. ‘n Persoon of besigheid wat SARS geld skuld na gevolg van ‘n assessering, maar dit nie aan SARS betaal nie.  
 19. ‘n Persoon is nie eerlik in sy opgawe of enige indiening aan SARS nie.  

Wat moet jy doen as jy weet van ‘n verdagte aktiwiteit? 

SARS het jou hulp nodig om ‘n belasting-nakomende Suid-Afrika te verseker.  As jy weet van ‘n belastingpligtige of doeane kliënt wat nie voldoen aan belastingwette nie, verwittig SARS asseblief so gou as moontlik deur: 
 • Die voltooiïng van die verdagte-aktiwiteitvorm aanlyn hier; of
 • Die bedrog-korrupsielyn te skakel by 0800 00 28 70
Omdat sulke verslae potensieel misbruik kan word, sal SARS altyd die inligting eers verifieer voordat enige aksie geneem word.  Onthou dat jy nie gevra word om belastingpligtiges van kriminele handelinge te beskuldig nie – jy word slegs gevra om ‘n verslag in te dien indien jy ‘n aktiwiteit verdag vind en SARS belasting en doeane nakoming moet verifieer. 
Die verdagte-aktiwiteitvorm vereis die minimum inligting wat SARS nodig het om te reageer op die moontlike nie-nakoming.  Die voltooiïng van hierdie vorm sal ‘n paar minute van jou tyd neem en bevat spesifieke dele met vereisde inligting om hierdie taak te vergemaklik.  Gebruik asseblief die kieslyste om die toepaslike opsies te selekteer in die verskeie velde. 
SARS waardeer die tyd en moeite wat dit verg om hierdie vorm te voltooi.  Jy het die opsie om anoniem te bly, maar word tog aangemoedig om jou persoonlike besonderhede te verskaf, omdat dit ondersoekers in staat stel om later nog inligting te bekom indien nodig.  Wees asseblief verseker dat jou identiteit altyd geheim gehou sal word.  Wetgewing verseker die streng vertroulikheid van inligting wat aan SARS verskaf word. 
 
Last Updated: 01/09/2016 2:14 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ