​SKENKINGSBELASTING

Wat is Nuut?

12 Desember 2016Verdere verbeteringe tot die Inkomstebelastingopgawe vir Maatskappye (ITR14)
 
SARS het verbeteringe tot die Inkomstebelastingopgawe vir Maatskappye (ITR14) bekend gestel op 9 Desember 2016. Lees meer hier.

Wat is dit?

Skenkingsbelasting is belasting betaalbaar, teen ‘n vaste koers, op die waarde van eiendom met wegmaking deur skenking (artikels 54 en 64 van die Wet op Inkomstebelasting, 1962). Skenkingsbelasting word teen ‘n vaste koers van 20% gehef op die waarde van die eiendom geskenk. 
 
‘n Skenking sluit eiendom, geskenk vir ‘n onvoldoende oorweging, in (artikel 58).   

Vrystellings

Artikel 56(1) bevat ‘n lys van vrygestelde skenkings wat onder andere skenkings tussen eggenote en skenkings aan goedgekeurde openbare weldaadsorganisasies insluit.   

Jaarlikse vrystellings

 ‘n Skenking sal vrygestel wees indien die totale waarde van skenkings vir ‘n jaar van aanslag nie oorskry: 
  • Toevallige skenkings deur maatskappye en trusts:  R10 000 
  •  Skenkings deur individue:  R100 000 (2008 tot 2013 jare van aanslag) [artikel 56(2) (a) en (b)].

Vir wie is dit? 

Skenkingsbelasting is van toepassing op enige individu, maatskappy of trust wat ‘n inwoner is soos omskryf in artikel 1 van die Wet op Inkomstebelasting, 1962. 
 
Nie-inwoners is nie aanspreeklik vir skenkingsbelasting nie.  
Die persoon wat die skenking maak (skenker) is aanspreeklik vir die belasting, maar as die skenker versuim om die belasting binne die vasgestelde tydperk te betaal, word die skenker en ontvanger gesamentlik en heelpartydig aanspreeklik vir die belasting (artikel 59).  
 
Openbare maatskappye en openbare weldaadsorganisasies, onder andere, is vrygestel van skenkingsbelasting [artikel  56(1)(h) en (n)].
 
Hoe werk skenkingsbelasting ten opsigte van ‘n erfporsie? Klik hier vir meer inligting.

Watter stappe moet ek neem? 

Nadat jy ‘n skenking gemaak het, moet jy ‘n IT144-vorm (Verklaring deur skenker/ontvanger) invul en aan SARS stuur tesame met jou betaling. 

Wanneer moet dit betaal word? 

Skenkingsbelasting moet aan die einde van die maand wat volg op die maand waarin die skenking in werking tree betaal word of sodanige langer tydperk as wat SARS toestaan.  Betaling moet deur ‘n IT144-vorm vergesel word [artikel 60(4)].
 
‘n Skenking tree in werking wanneer alle wetlike formaliteite vir ‘n geldige skenking nagekom is [artikel 55(3)].   

Hoe moet dit betaal word?

Skenkingsbelasting kan deur eFiling betaal word.  Vir meer inligting oor betalingsreëls, klik hier.
Last Updated: 21/12/2017 10:34 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ