VOLTOOIING EN INDIENING VAN WERGEWER VERKLARINGS

Wat is dit?

‘n Werkgewer moet ‘n rekonsiliasie indien wat besonderhede toon van die totale Werknemersbelasting [Lopende Betaalstelsel (LBS)] , Vaardigheidontwikkelingsheffing (SDL), Werkloosheidversekeringsfonds (WVF) en/of Indiensnemingbelastingaansporing (ETI) wat afgetrek of teruggehou is, asook die besonderhede van Werknemersbelastingsertifikate [IRP5/IT3(a)’e] wat gedurende die belastingtydperk uitgereik is. 

Die Maandelikse Werkgewer Verklaring (EMP201)

Top Wenk: Kwalifiserende Werkgewers, het jy geweet jy kan ETI eis op jou EMP201 opgawe?  Om te sien of jy kwalifiseer of vir meer inligting, lees hier.
 
Die bedrae wat deur die werkgewer afgetrek of teruggehou word, moet aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) op ‘n maandelikse basis oorbetaal word deur die Maandelikse Werkgewer Verklaring (EMP201) te voltooi.  Die EMP201 is ‘n betalingsverklaring waarin die werkgewer die totale bedrag verklaar met allokerings vir LBS, SDL, WVF en/of ETI uiteengesit.   ‘n Unieke betalingverwysingsnommer (PRN) sal vooraf op die EMP201 ingevul wees en sal gebruik word om die werklike betaling aan die ooreenkomstige EMP201-betalingsverklaring te koppel. 
 
Top Wenk: Benodig jy hulp om jou EMP201?  Klik hier vir meer inligting.

Die Werkgewer Rekonsiliasie Verklarings (EMP501, EMP601 en/of EMP701)

Top Wenk: Werkgewers moet hul rekonsiliasies indien teen die sperdatums soos in die Staatskoerant gepubliseer.
 
Dit sluit in dat ‘n werkgewer ‘n akkurate Werkgewer Rekonsiliasie Verklaring (EMP501), Werknemersbelastingsertifikate [IRP5/IT3(a)’e] wat uitgereik word en, waar van toepassing, ‘n Belastingsertifikaat Kansellasie Verklaring (EMP601) vir die: 
  • Interim periode – wat vir die ses maande periode is van 1 Maart tot 31 Augustus
  • Jaarlikse periode – wat vir die volle jaar is van 1 Maart tot 28/29 Februarie.   

Die Werknemerbelastingsertifikaat [IRP5/IT3(a)]

‘n Werkgewer moet ‘n IRP5/IT3(a) aan ‘n werknemer uitreik waar vergoeding betaal word of betaalbaar geword het.  Die IRP5/IT3(a) lê die totale verdiende besoldiging bloot  vir die jaar van aanslag, asook totale aftrekkings. 
 
 

 

 
Last Updated: 05/02/2018 9:44 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ