​HEREREGTE VRYSTELLING

Vir verwysing, die hereregte vrystellingsvereistes word uiteengesit in artikel 9(20) van die Wet op Hereregte.
 
  • Geen regte sal betaalbaar wees ten opsigte van enige aankoop van enige belang in 'n woning soos uiteengesit in paragraaf 51 of 51A van die Agtste Bylaag tot die Wet op Inkomstebelasting, 1962 (Wet 58 van 1962), waar sodanige aankoop plaasvind na aanleiding van 'n oordrag of wegmaking soos in een van hierdie twee paragrawe uiteengesit.

  • Dit tree in werking op 1 Oktober 2010 en is van toepassing ten opsigte van aankope wat op of na daardie datum plaasvind en voor 1 Januarie 2013.

  • Dit kan gebeur dat 'n bepaalde begunstigde van 'n trust nie vir die verligting sal kwalifiseer nie, byvoorbeeld, omdat hy/sy nie aan die huishoudelike gebruiksvereistes voldoen nie, so dit word nie as 'n tuiste gebruik nie.  Dit mag nietemin moontlik wees om die woning aan die begunstigde oor te dra, vry van hereregte (ingevolge artikel 9(4)(b) van die Wet op Hereregte).  Die laasgenoemde voorsiening is van toepassing wanneer die begunstigde wat die oordrag neem, 'n "familielid" van die trust se stigter is en geen teenwaarde betaal nie bv. huur vir die woning hetsy direk of indirek. Kapitaalwinsbelasting  kan nietemin betaalbaar wees. Wanneer hierdie transaksies gestruktueer word, moet daar nie sig verloor word van artikel 20B van die Wet op Hereregte, wat van toepassing is op transaksies, bedrywighede, skemas of verstandhouding vir die verkry van ongeregverdigde belastingvoordele nie.
 
Last Updated: 19/01/2018 12:00 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ